10 obrázků a příkladů k pochopení pojmu respekt

Vděční lidé vynikají svým přístupem a způsobem jednání.Respekt je jednou z nejdůležitějších hodnot, které existují v různých kulturách, protože umožňuje sociální interakci, stejně jako přijímání rozdílů a potřeb lidí kolem nás.

Respekt musí být vzájemným aktem mezi jednotlivci a pozicí tolerance. Naslouchání a sdílení myšlenek, pocitů nebo dohod je způsob, jak ocenit, přijmout a zvážit druhého člověka nebo prostředí.

Sebeúcta

Aby nás ostatní mohli respektovat jako lidi, musíme nejprve respektovat sami sebe jako jednotlivce a přijmout a respektovat naše přesvědčení, odlišnosti a hodnoty, podle kterých jednáme každý den v prostředí kolem nás.

Respekt k ostatním

Rozmanitost myšlení a kultur by neměla být překážkou mezi jednotlivci, musíme se všichni navzájem respektovat a pochopit, že máme práva a povinnosti, které nás identifikují jako rovnocenné občany.

Respekt k rodině

Rodina je jednou z nejdůležitějších organizací v každé společnosti, protože plní funkci výuky a zakládání lidských hodnot.

Proto musíme respektovat všechny členy rodiny, pozorně naslouchat radám starších, být vděční a pozorní ke každému z našich rodičů, prarodičů, sourozenců, strýců a dalších příbuzných.

Úcta k přírodě

Živé bytosti (lidé, zvířata, rostliny) tvoří řetězec, ve kterém jsou všechny části propojeny tak, aby na planetě Zemi existoval život.

V důsledku toho musí lidské bytosti jednat a udržitelně využívat přírodní zdroje, aby omezily negativní dopady našich činů na ostatní živé bytosti, na nichž jsme závislí na přežití.

Úcta k životu

Všichni lidé musí respektovat a starat se o různé formy života, lidské i přirozené, které existují. Pokus nebo ohrožení života jiných bytostí je vážným aktem neúcty.

Respekt k starším lidem

Ke starším lidem by se mělo zacházet s respektem a laskavostí, je to gesto výchovy a dokonce náklonnosti vůči těm lidem, kteří často potřebují pomoc nebo společnost.

Respekt k dětem

Dospělí musí chránit péči a vzdělání nejmenších v domě. Dětství je etapa lidské bytosti, kterou je třeba u každého dítěte respektovat, je součástí osobního růstu a tvoří základ člověka, který bude v dospělosti.

Respekt k rozmanitosti

Respekt k různorodosti myšlení, názorů, náboženského přesvědčení, politické orientace a mnoha dalších akcí, které nás odlišují jako jednotlivce a společnosti, aniž bychom nerespektovali nebo devalvovali ostatní, musíme zakládat mezi lidmi.

Respekt ke svobodě

Všichni lidé mají právo jednat a svobodně vyjadřovat své pocity a názory, pokud respektují své okolí a prostředí, ve kterém se nacházejí.

Politický respekt

V každé zemi existuje mnoho politických organizací, které se od sebe liší etickými, morálními a politickými základy. Jinými slovy, mezi občany existuje různá politická orientace, která musí být respektována mimo skutečnost, že mezi lidmi nejsou sdíleny postoje nebo názory.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Všeobecné Věda