14 příkladů pokory

Pokora je vlastnost, která spočívá v tom, že si uvědomujeme své silné a slabé stránky a podle toho jednáme. Je to opak hrdosti a arogance. A je základní hodnotou harmonického soužití ve společnosti.

Lidé, kteří jednají s pokorou, jsou skromní a prostí, nemají komplexy nadřazenosti a hluboce respektují lidi kolem sebe. Proto zde uvádíme několik příkladů pokory.

Viz také Co je pokora?

Požádejte o pomoc, když ji potřebujeme

Nemůžeme to všechno udělat sami. Mnohokrát potřebujeme pomoc, podporu nebo vedení jiných lidí. Pokora také znamená rozpoznat v ostatních vlastnostech, které nám chybí.

Přijměte svá vlastní omezení

Pokora se projevuje sebepoznáním, poznáním, čeho jsme schopni, kam až můžeme dojít a jaké jsou naše silné a slabé stránky. Toto sebeuvědomění je velmi důležitou formou pokory.

Buďte skromní tváří v tvář úspěchu

Na své úspěchy nemůžeme být hrdí. Tváří v tvář úspěchu je důležité praktikovat skromnost, neobviňovat nikoho za naše úspěchy nebo být arogantní. Život je plný vzestupů a pádů. Někdy jsme nahoře, jindy musíme vidět panorama zespodu.

Viz také Skromnost.

Přiznejte se, když něco nevíme

Nemůžeme vědět všechno. Někdy se ocitneme v oborech nebo tématech, která neovládáme, takže je důležité to rozpoznat a požádat někoho jiného, ​​aby nám to vysvětlil nebo pomohl porozumět. Někdy nás vědomí, které neznáme, vede v dlouhodobém horizontu k tomu, abychom se dozvěděli mnohem více.

Nebojte se mýlit

Všichni se můžeme mýlit. Ve skutečnosti všichni neustále děláme chyby. Chyby jsou učitelé v životě, učí nás důležité lekce a pomáhají nám být lepšími.

Buďte vždy otevřeni učení

Trvalá touha učit se o nás velmi mluví. Nemůžeme vědět všechno, takže někdy potřebujeme přečíst, poradit se nebo požádat, abychom něco zjistili a informovali se.

Vědět, jak vyhrát (a prohrát)

Ne vždy vyhrajete, ale ani neprohrajete. Musíte cvičit rovnováhu a skromnost. Úspěchy přinášejí radosti, ale nemusí se proměňovat v aroganci. A porážky mohou být někdy frustrující, ale neměli bychom se nechat unést vztekem. Obě situace nás učí hodnotě pokory: respektovat protivníka a vážit si svého úsilí i úsilí druhého.

Uvědomte si hodnotu ostatních

Ostatní lidé, kteří jsou součástí našich životů, jsou důležití. Někdy nás osloví, někdy nás podporují nebo vedou a někdy nás také potřebují. Uznat svou hodnotu je základní praxí v pokoře.

Sdílejte kredit

Někdy máme příležitost vzít si uznání za práci, na které se podílíme společně s dalšími lidmi. Je však důležité sdílet kredit s těmi, kteří si to také zaslouží. Nejen z úcty, je to také způsob, jak ocenit příspěvky a hodnotu ostatních.

Být vděčný

Můžeme být vděční za mnoho věcí: život, talíř jídla před námi, lidé kolem nás. Při pohledu z určité perspektivy je vše, co máme nebo co se nám stane, dar. Díky praktikování vděčnosti si to neustále uvědomujeme.

Viz také Vděčnost.

Buďte ochotni dělat kompromisy

Když má někdo v něčem pravdu, je důležité, abychom se podvolili. Ne vždy budeme mít pravdu, proto je důležité, abychom věděli, jak rozpoznat okamžiky, kdy nejrozumnější věcí je souhlasit s druhým.

Vědět, jak poslouchat

Je důležité, abychom byli vždy ochotni naslouchat druhým, jejich přáním, potřebám nebo aspiracím. Nejen proto, že je to způsob, jak hlouběji poznat lidi, ale protože nám umožňuje učit se sami. Ten druhý má vždy platné věci, kterými může přispět, takže je musíme respektovat a poslouchat.

V případě potřeby se omluvte

Někdy můžeme udělat chybu nebo udělat chybu, a tím ovlivnit lidi kolem nás. Pokora proto také znamená vědět, jak se omluvit, protože nejsme dokonalí a můžeme čas od času udělat něco špatně.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Výrazy - Populární Všeobecné