5 charakteristik empatie, které jsou příkladem její důležitosti

Empatie je schopnost ztotožnit se s tím, co druhý cítí nebo si myslí, sdílet své pocity a emoce. Je to zdravý způsob navazování vztahů s ostatními lidmi a navazování konstruktivních a obohacujících vztahů.

Proto je to velmi relevantní sociální dovednost v našich rodinných, školních a profesních vztazích. Z tohoto důvodu vám níže řekneme, jaké jsou pět charakteristik empatie, které jsou příkladem její důležitosti.

1. Vědět, jak poslouchat

Vědět, jak naslouchat, je základní charakteristikou empatie. Empatičtí lidé rádi navazují obohacující a konstruktivní vztahy. Jsou vždy ochotni naslouchat jeden druhému a jsou velmi dobrými konverzátory. Proto, když je někdo naštvaný nebo smutný, je důležité dát mu příležitost vyjádřit proč.

2. Pochopte toho druhého

Empatie také zahrnuje schopnost porozumět pocitům, emocím a myšlenkám druhého člověka; nejen to, co je ten druhý schopen verbálně vyjádřit, ale také vše, co projevuje svými gesty, chováním a rozhodnutími.

Empatický člověk je schopen porozumět tomu druhému až do té míry, že je schopen cítit to, co ten druhý cítí, a pochopit své duševní stavy upřímně.

V empatii dáváme druhému pocit pochopení. Když tedy někoho utěšíme v těžkých chvílích, máme empatický přístup.

3. Ztotožněte se s tím druhým

Být empatický je také schopnost postavit se na místo toho druhého, pochopit hlubokým a upřímným způsobem to, co si myslí nebo věří, co cítí nebo si dělá starosti, z čeho trpí nebo se radují.

Empatický člověk se tak může vžít do emocionální situace toho druhého a hluboce porozumět jeho pocitům, obavám nebo přesvědčení.

To je evidentní například tehdy, když se nám někdo pokusí ukázat řešení problému tím, že si vzpomene, že podobné situace se staly také v minulosti.

4. Buďte podpůrní

Empatický člověk má vysokou citlivost na to, co ostatní lidé cítí nebo trpí. Z tohoto důvodu má empatie mnoho společného se solidaritou, s touhou pomáhat druhým, zvláště když procházejí situací nouze. Příkladem je pomoc příteli, který má těžké období.

5. Buďte ohleduplní

Stručně řečeno, být empatický také znamená respektovat druhého v jeho pocitech, představách, chování, rozhodnutích a zkrátka v jeho způsobu bytí a tváří v tvář životu, i když nesouhlasíme nebo se nám to nelíbí.

Z tohoto důvodu je empatie zásadní hodnotou pro život ve společnosti, protože nám umožňuje porozumět ostatním lidem a respektovat způsob, jakým před světem vyjadřují své myšlenky, pocity a obavy.

Jsme empatičtí, když například podporujeme rodinu, přátele nebo kolegy, když se vydávají na dobrodružství nebo projekty, kterým někdy úplně nerozumíme.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výroky A Přísloví Věda