5 příkladů rovnosti ve společnosti

Rovnost ve společnosti zaručuje každému občanovi bez ohledu na jeho sociální třídu, místo bydliště, pohlaví, rasu nebo náboženství požadovat ve stejné situaci stejné zacházení, stejné příležitosti a stejné povinnosti.

Rovnost ve společnosti nebo sociální rovnost je nedílnou součástí sociální spravedlnosti.

Jeho funkcí je zasáhnout v situacích nebo na faktory, které způsobují diskriminaci, nesnášenlivost a nerovnost, aby se zabránilo opakování chyb nespravedlnosti v dějinách lidstva, jako je otroctví nebo xenofobie.

Všeobecné volební právo

Všeobecné volební právo je právo volit pro všechny občany zákonného věku země a je příkladem rovnosti ve společnosti, protože umožňuje každému jednotlivci být součástí politického procesu země, do které patří, což je základem celé demokracie .

Viz také volební právo.

Právo na zdraví

Zdraví je základní lidské právo, které je součástí práva na život. Zdraví pro všechny je příkladem rovných podmínek pro občany společnosti.

Viz také Lidská práva.

Vzdělávací práva

Přístup ke vzdělávacímu systému pro všechny je příkladem rovnosti ve společnosti. Vzdělání je základním právem každého jednotlivce, protože je nezbytné pro svobodu myšlení a získání základních dovedností k vytvoření sociálně afektivní pohody.

Svoboda projevu

Právo svobodně se vyjadřovat, aniž by bylo podrobeno cenzuře tlakem orgánů moci, je příkladem rovnosti ve společnosti.

Svobodu projevu nelze nikdy popřít z důvodů diskriminace nebo cenzury. Rovné vyjadřování chrání rozmanitost a toleranci, důležité hodnoty pro společnost.

Přístup ke spravedlnosti

Rovný přístup všech občanů k právu na ochranu je příkladem rovnosti ve společnosti.

Vytvoření organizací na ochranu spotřebitele je například způsob, jakým mohou mít strany zapojené do obchodní transakce rovnost, pokud jde o práva a ochranu.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace Výrazy - Populární