7 kroků k identifikaci sociopata

Sociopatičtí lidé trpí poruchou zvanou antisociální porucha osobnosti, která se vyznačuje impulzivitou, obtížemi při přenosu empatie a může projevovat odmítnutí nebo pohrdání ostatními. Jsou sebestřední, lháři a manipulativní, proto je důležité je identifikovat.

1. Sledujte jejich nedostatek studu nad jejich činy

Sociopati mohou jednat nesprávně, hrubě nebo hrubě vůči jiné osobě, aniž by cítili výčitky svědomí nebo viny, natož aby převzali odpovědnost za své činy.

Mohou druhému ublížit, aby dosáhli svých cílů, takže jsou manipulativní, lžou a dokonce jsou krutí, jak k lidem, tak ke zvířatům.

2. Poslouchejte pozorně jejich příběhy

Sociopati používají lež jako zdroj nebo nástroj, aby získali důvěru ostatních. Proto jsou lži konstantní natolik, že někdy mohou generovat lži o lži, když jsou blízko odhalení, a dokonce věří, že jsou pravdivé.

3. Věnujte pozornost úpravě svých myšlenek

Sociopatičtí lidé mají schopnost detekovat slabosti, nejistoty a smutek ostatních a využívat je pomocí manipulace, proto mají k tomuto typu lidí blíže než k těm, kteří mají silnější nebo rozhodnější charakter.

4. Sledujte jejich chování po dlouhou dobu

Osoba může být podezřelá z toho, že je sociopat, když je zjevně v klidném stavu a z jedné chvíle na druhou změní svůj stav mysli a začne být násilná, poté se vrátí do stavu klidu a normality.

Další násilnou charakteristikou sociopatů je, že i jako děti mohou ublížit nebo mučit jinou osobu nebo zvíře bez zjevného důvodu a bez pocitu viny za to, co udělali.

5. Zeptejte se svého ega

Sociopati se považují za nadřazené ostatním, proto odmítají nebo ignorují konstruktivní kritiku, kterou dostávají od svých vrstevníků, i když vědí, že to není pravda. Ego těchto lidí roste spolu s jejich lžemi a ti, s nimiž manipulují, je přijmou nebo jim uvěří.

6. Zažijte rizikovou situaci

Sociopatičtí lidé se mohou ocitnout v rizikových, emočních, panických nebo děsivých situacích a neprojevovat žádné gesto emocí nebo rušení tím, co prožívají, kromě chladného a upřeného pohledu.

7. Analyzujte svůj vztah s ostatními lidmi

Sociopati využívají a vystavují své kouzla, sympatie a srdečnost na maximum, aby je uchvátili a dosáhli svých cílů. Mají tendenci spoléhat na své lži, aby upoutaly pozornost okolí.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace