8 příkladů sociální nespravedlnosti ve světě

Sociální nespravedlnost je celosvětový problém. Vyskytuje se ve všech zemích a regionech světa. Vyjadřuje se různými způsoby as různou úrovní závažnosti a vytváří sociální a politické konflikty, které mohou vést k válkám, genocidám nebo revolucím.

Jediným způsobem, jak bojovat proti sociální nespravedlnosti, je prostřednictvím ucelené a důsledné politické akce zaútočit na její příčiny a dosáhnout sociální spravedlnosti.

Zde je několik příkladů sociální nespravedlnosti ve světě, proti které musíme jako občané při uplatňování svých práv žádat, protestovat a bojovat.

Viz také sociální spravedlnost.

Diskriminace

Diskriminace je segregace osoby nebo skupiny lidí na základě jejich barvy pleti, náboženského přesvědčení, etnického původu, politické ideologie, pohlaví, sexuální orientace, tělesného postižení a dalších.

Diskriminačními situacemi jsou situace, kdy je osobě nebo skupině mimo jiné systematicky odepřen přístup ke vzdělání, práci, zdravotním službám, politické účasti. Diskriminace vytváří situace nerovnosti.

Více o diskriminaci.

Nerovnost

Nerovnost je důsledkem sociální nespravedlnosti. Vytváří situace, ve kterých privilegovaná skupina ovládá, monopolizuje nebo omezuje přístup ke vzdělání, práci, službám, zdravotní péči nebo příležitostem jiné povahy.

Další informace o nerovnosti.

Genderové násilí

Genderové násilí je charakterizováno tím, že je zaměřeno na osobu nebo skupinu lidí kvůli jejich pohlaví. V našich společnostech s mužskou šovinistickou tradicí postihuje genderové násilí především ženy.

Jsou to situace útoků na pohlaví, znásilnění, nucené prostituce, pracovní diskriminace, fyzické a sexuální násilí, kastrace, obchodování s lidmi, sexuální obtěžování a obtěžování.

Může se objevit v jakékoli oblasti života, doma nebo na veřejné dálnici, v práci nebo ve škole a negativně ovlivňuje sociální, fyzickou a psychickou pohodu člověka, který ji trpí.

Další informace o genderovém násilí.

Obchodování s lidmi

Obchodováním s lidmi se rozumí obchodování s lidmi nebo obchodování s lidmi. Je považován za nezákonný postup a je mezinárodně trestán. Provádí ji především organizovaný světový zločin.

Obchodování s lidmi je obecně za účelem práce, duševního a reprodukčního otroctví; pro sexuální vykořisťování nebo nucené práce; pro extrakci orgánů nebo jakoukoli jinou formu otroctví, která jde proti vůli, blahu a právům dané osoby. Miliony lidí ročně jsou oběťmi obchodování s lidmi na světě.

Další informace o obchodování s lidmi.

Vykořisťování práce

Vykořisťování práce znamená porušování práv pracovníků na různých úrovních (a velmi odlišnými způsoby).

Pracovníci, kteří trpí zneužíváním, týráním nebo hrozbami ze strany zaměstnavatele, jsou pracovně vykořisťováni; kteří obdrží za platbu částku nižší než spravedlivou; kteří jsou v situacích podobných nebo rovných otroctví.

Podívejte se také na Příklady sociální spravedlnosti, díky které se budete usmívat.

Pronásledování menšin

Pronásledování osob nebo skupin osob patřících k menšinám (etnické, sexuální, náboženské atd.) Představuje sociální nespravedlnost, protože představuje porušení individuálních svobod osob.

Tento typ chování je typický pro diktatury nebo totality, jako je nacismus v Německu, Castrův režim na Kubě nebo komunismus v Sovětském svazu. Situace jako pronásledování, mučení, nucené práce, diskriminace, segregace, týrání nebo stigmatizace jsou příklady sociální nespravedlnosti.

Viz také sociální nespravedlnost.

Vojenské využití dětí

Děti používané pro vojenské nebo válečné aktivity představují formu extrémní sociální nespravedlnosti. Děti přijaté v raném věku jsou nuceny účastnit se válek, ať už jako bojovníci, nebo jako podpůrné úkoly, jako poslové nebo hlídači. V nejzávažnějších případech se používají jako lidské štíty.

Toto je praxe s vážnými důsledky: může zanechat fyzické následky, jako je zmrzačení, podvýživa nebo nemoc, a také psychické nebo morální důsledky.

Porušování lidských práv

Stát musí respektovat, chránit a zaručovat lidská práva svých občanů. Pokud však úmyslně nebo ne, ať už z důvodu nedbalosti nebo opomenutí, vyvolává znepokojivé situace sociální nespravedlnosti.

V tomto smyslu jsou porušování lidských práv nuceným vystěhováním lidí z jejich domovů, hladem, znečištěním vody, nedostatečným platem na to, aby mohli vést slušný život, popíráním základních práv, jako je přístup k informacím, k základním službám nebo zdravotní péči; segregace jednotlivců nebo menšin, generující mimo jiné vyloučení ve škole nebo v práci.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy-In-Angličtina Náboženství A Spiritualita