9 praktických příkladů profesionální etiky

Profesní etika je soubor pravidel a zásad, které lidé každodenně uplatňují při výkonu své profesionální činnosti.

Může být zahrnut do deontologického nebo profesního kodexu, nebo může být tvořen souborem pravidel přizpůsobených morálce a správnému postupu dané společnosti.

Profesní etika je zvláště důležitá, pokud dojde ke konfliktu mezi rozvojem zaměstnání nebo činnosti, vlastními zájmy nebo zájmy třetích stran a osobním etickým svědomím jednotlivce.

Více informací o profesionální etice.

Profesionální kompetence

Z etického hlediska je pro člověka, který vykonává svou profesi, zásadní, aby měl potřebné dovednosti pro pozici nebo funkci, kterou vykonává. Profesionál by neměl žádat ani přijímat úkoly nebo úkoly, pro které nemá znalosti, zkušenosti ani řádnou přípravu. Psycholog například nemůže vykonávat advokacii.

Viz také Soutěž.

Zodpovědné zacházení s informacemi

S informacemi, ke kterým máte přístup z důvodu pozice nebo vykonávané funkce, musí profesionál zacházet s maximální diskrétností, a to buď před zaměstnanci společnosti, nebo před všemi těmi externími osobami. Někdy existují důvěrné informace, které mohou ovlivnit nebo poškodit zájmy samotné společnosti, proto bude dobrý profesionál diskrétní a bude jednat podle odpovědnosti své role.

Profesionální tajemství

Informace, které osoba spravuje z důvodu výkonu svého povolání, musí být střeženy s horlivostí a opatrností, protože jsou chráněny a chráněny zákonem v rámci takzvaného profesního tajemství. Příkladem jsou lékaři, psychologové nebo právníci.

Respekt mezi kolegy

Respekt mezi kolegy je při výkonu jakékoli profese zásadní. Dobrý profesionál by neměl diskreditovat, urážet, obtěžovat nebo klamat vlastní kolegy nebo jiné profesionály. Když se o nich vyjadřujete, měli byste tak činit s respektem a respektem.

Inkluze jako každodenní praxe

Při výkonu své profese musíme jednat se všemi typy lidí (zaměstnanci, šéfové, kolegové, investoři, klienti atd.), Různého etnického nebo sociálního původu, různého věku a stupně vzdělání, s různým náboženským přesvědčením nebo osobním možnosti ... Musíme proto zajistit, aby naše jednání a rozhodnutí profesionální povahy nepodléhala žádnému druhu předsudků tohoto typu (diskriminace, segregace, vyloučení atd.), Které by mohly narušit lidskou důstojnost osoby.

Finanční etika

Finanční informace o společnosti, podniku nebo transakci a její odpovědné řízení jsou pro profesionála zásadní. Falšování finančních údajů, a to jak směrem nahoru, tak dolů, jakož i používání důvěrných informací k získání výhod na trhu, to vše je trestuhodné chování, kterému je třeba se vyvarovat.

Poctivé chování

Při výkonu našich funkcí budeme mít vždy přístup k informacím, kontaktům, vlivům nebo zdrojům. Neetické použití kteréhokoli z těchto prostředků může vést ke zkorumpovanému nebo nečestnému chování, jako je nakládání s penězi jiných lidí, manipulace s lidmi, informacemi nebo daty, krádeže a podvody, chování, to vše, s vážnými právními důsledky.

Viz také Poctivost.

Sociální odpovědnost

Profesionál musí odmítnout jakýkoli úkol nebo poskytování služeb, když si je vědom, že mohou být použity způsobem, který poškozuje zájmy jiných lidí, skupin, institucí nebo komunit. A co víc, operace podniku může negativně ovlivnit život komunity. V těchto případech je nejlepší tento typ činnosti odmítnout a pokud je to možné, nahlásit jej.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Výroky A Přísloví Výrazy - Populární