Význam altruismu

Co je altruismus:

Altruismus je tendence nezištně pomáhat druhým. Slovo jako takové pochází z francouzštiny altruismus, hlas odvozený od autrui, což znamená „jiná osoba“ nebo „ostatní“. Původně odkazuje na latinu změnit, což znamená „jiné“.

Pojem altruismus vytvořil v 19. století francouzský filozof Augusto Comte, aby definoval typ chování na rozdíl od sobectví.

Lidé, kteří jednají s altruismem, to dělají bez zájmu, aniž by sledovali osobní prospěch, ale s cílem hledat dobro jiných lidí.

Altruistický člověk je v tomto smyslu ten, kdo myslí na druhé před sebou. Je to někdo, kdo pomáhá nebo podporuje někoho, kdo potřebuje pomoc, aniž by na oplátku něco očekával.

Viz také 10 charakteristik altruistického člověka.

Jde například o altruismus, darování procenta z prize money sociálním nadacím.

Altruismus je ve společnosti velmi důležitou hodnotou, protože je založen na solidaritě a empatii k druhému.

Náboženství, jako je křesťanství, považují altruismus za pilíř své víry. Příkladem je obětování života Ježíše Krista za záchranu lidstva, jak je popsáno v Bibli.

Synonyma altruismu jsou solidarita, filantropie, velkorysost nebo oběť. Antonyma jsou sobectví a individualismus.

Tagy:  Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace