Význam aminokyselin

Co jsou to aminokyseliny:

Aminokyseliny jsou monomery, které tvoří základ proteinů, které jsou životně důležité pro správné fungování našeho těla.

Aminokyseliny se skládají z aminoskupiny (NH2), která je zásaditým radikálem, a karboxylové skupiny (COOH), což je kyselá skupina. Proteiny živých bytostí jsou složeny z kombinace 20 aminokyselin důležitých pro tělo.

Spojení 2 aminokyselin je způsobeno peptidovou vazbou mezi uhlíkem karboxylové skupiny první aminokyseliny a dusíkem aminoskupiny druhé aminokyseliny. Toto navázání uvolní molekulu vody a vytvoří takzvaný peptid.

Ligace 2 nebo více peptidů se nazývá polypeptid a na oplátku 1 nebo více polypeptidových řetězců spojených určitou aminokyselinovou sekvencí a trojrozměrnou strukturou tvoří funkční a zralý protein. V závislosti na jejich struktuře lze aminokyseliny rozlišit na formy L a D.

Struktura aminokyselin

Aminokyseliny jsou obecně tvořeny uhlíkem, karboxylovou skupinou (COOH), aminoskupinou (NH2), vodíkem a funkční skupinou nazývanou postranní řetězec nebo skupina R.

V tomto smyslu je karboxylová skupina připojena k aminoskupině přes stejný uhlík (centrální atom), nazývaný alfa uhlík. Tento uhlík je spojen s vodíkem a skupinou R, která bude určovat chemické chování aminokyseliny.

Na biologické úrovni má tedy 20 aminokyselin, z jejichž kombinací se tvoří proteiny, různé postranní řetězce. Nejjednodušší postranní řetězec je ten, který tvoří aminokyselinu glycin, jejíž skupina R se skládá pouze z jedné molekuly vodíku.

Sekvence a typ aminokyselin nezbytných k syntéze proteinů na ribozomech jsou určeny informacemi obsaženými v messengerové RNA (mRNA nebo mRNA).

V tomto smyslu jsou aminokyseliny základními prvky pro tvorbu polypeptidových řetězců (budoucích proteinů), které ribozomy překládají prací mezi mRNA a přenosovou RNA (tRNA).

Druhy aminokyselin

Existuje velké množství aminokyselin, přibližně 250 aminokyselin, které nejsou součástí bílkovin, a 20 aminokyselin, které tvoří bílkoviny, známé také jako alfa-aminokyseliny.

20 aminokyselin, které tvoří bílkoviny, je klasifikováno podle:

 • typ postranního řetězce nebo skupiny R (uhlovodíky, neutrální, kyselé nebo zásadité),
 • jeho chemické chování (kyselé, zásadité, polární nebo nepolární), a
 • zda je či není syntetizován lidským tělem (esenciální nebo neesenciální).

Kromě jejich klasifikace jsou všechny aminokyseliny důležité pro lidské tělo a pro udržení dobrého zdraví.

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou ty, které si lidské tělo nedokáže vytvořit a jsou přijímány potravou. Z 20 aminokyselin je 10 esenciálních, kterými jsou: leucin, lysin, methionin, isoleucin, histidin, arginin, fenylalanin, threonin, valin a tryptofan.

Neesenciální aminokyseliny

Existuje 10 neesenciálních aminokyselin, které si tělo dokáže syntetizovat. Mají velký význam, protože vytvářejí bílkoviny nezbytné pro správné fungování těla. Neesenciálními aminokyselinami jsou: glycin, alanin, prolin, serin, cystein, glutamin, kyselina asparagová, kyselina glutamová, asparagin a tyrosin.

Těch 20 aminokyselin

20 aminokyselin, jejichž kombinace tvoří bílkoviny nezbytné pro správné biochemické fungování našich organismů, se nazývá alfa-aminokyseliny.

Níže je 20 alfa-aminokyselin spolu s jejich klasifikací podle typu postranního řetězce nebo skupiny R (uhlovodíky, neutrální, kyselá nebo zásaditá), jejich chemickým chováním (kyselým, zásaditým, polárním nebo nepolárním) a je-li syntetizováno nebo ne lidským tělem (zásadní nebo nepodstatné).

Viz také proteiny.

Funkce aminokyselin

Aminokyseliny plní různé funkce, které jsou základní pro životně důležitý metabolický proces organismu, protože jsou základem bílkovin.

V tomto smyslu mají aminokyseliny mnoho funkcí bílkovin, jako jsou enzymatické a hormonální. Mezi jeho nejdůležitější funkce patří:

 • Transport živin.
 • Oprava nebo růst tělesných tkání.
 • Skladování živin, jako je voda, bílkoviny, minerály, vitamíny, sacharidy a tuky.
 • Mohou poskytnout energii.
 • Udržuje rovnováhu kyselin v těle.
 • Umožňuje svalovou kontrakci.
 • Umožňuje správný vývoj a fungování orgánů a žláz.
 • Zasahují do opravy tkání, kůže a kostí, stejně jako do hojení ran.
Tagy:  Technologie-E-Inovace Náboženství A Spiritualita Výrazy - Populární