Význam arogance

Co je arogance:

Arogance je pocit nadřazenosti, který jedinec rozvíjí ve vztahu k ostatním, založený na falešném přesvědčení, že si zaslouží větší privilegia nebo ústupky než ostatní. Slovo jako takové pochází z latiny arogantní.

Arogance je charakterová vada, která spočívá v tom, že je arogantní, opovážlivý, panovačný nebo arogantní.

Pro psychologii arogance vzniká jako důsledek potřeby nakrmit nebo chránit křehké ego. Tímto způsobem funguje jako kompenzační mechanismus, ve kterém arogantní osoba maskuje nedostatek sebeúcty jako nadřazenost.

Viz také Co je to ego?

Zkrátka arogantní člověk má o sobě trochu nafouknutý obraz: myslí si, že je lepší než ostatní, myslí si, že může ostatní přejít nebo týrat kvůli právům, která si přisuzuje. Ale mýlíte se: ostatní vás jednoduše budou považovat za přinejlepším těžkého a v horším za opovrženíhodného.

Arogance by neměla být zaměňována s myšlenkou vlastní hodnoty. Mít vysoké sebevědomí je zdravé, protože souvisí s hodnotou, kterou pro sebe máme, se sebeláskou.

Viz také Sebeúcta.

Arogance na druhé straně předpokládá zkreslený obraz nás samých a vytvoření vysokého ega, které by kompenzovalo náš nedostatek sebeúcty.

Arogance se například projevuje, když někdo nenechá ostatní na schůzce vyjádřit svůj názor, ale vždy chce vnutit svůj úhel pohledu, i když možná přehlíží relevantní témata pro diskusi, ale není schopen si to uvědomit.

Je arogance myslet si, že peníze stačí na to, abychom v životě získali věci, které chceme, protože peníze samy o sobě nemají ve srovnání s láskou, přátelstvím, krásou a štěstím žádnou hodnotu.

Synonyma arogance jsou arogance, arogance, povýšenost, domýšlivost, hrdost, pohrdání, pohrdání; vychloubačnost, samolibost, domněnka. Antonyma by byla pokora, skromnost, jednoduchost.

V angličtině lze aroganci přeložit jako arogance. Například: "The arogance Napájení“(Arogance moci).

Tagy:  Výroky A Přísloví Všeobecné Věda