Význam Artesanal

Co je Artesanal:

Jakýkoli výrobek, který je vyroben tradičními nebo manuálními technikami, je vyráběn ručně, bez použití průmyslového procesu. Vztahuje se také na vše, co naznačuje řemeslo, řemeslný proces a řemeslnou tradici.

Lidé, kteří se věnují řemeslnému řemeslu, jsou známí jako řemeslníci, což jsou ti, kteří z chuti a vášně pro tradiční metody provádějí zpracování různých produktů (gastronomických, užitkových nebo dekorativních) prostřednictvím manuálních, individuálních procesů a pomocí jednoduchých nástrojů, v malých místnostech nebo dílnách.

Výsledkem je tedy jedinečný řemeslný výrobek, kterému se říká řemeslné zpracování, protože odhaluje pečlivou, domorodou a speciální práci, které se každému výrobku v průběhu jeho výroby dostává.

Veškeré zpracování nebo produkt, který naznačuje, že je řemeslného původu, má zvláštní význam, protože představuje vzorek a posiluje kulturní výraz země, regionu nebo města, ať už gastronomického, oděvního nebo doplňkového, uměleckého a dalších.

Viz také Řemesla.

Řemeslný proces

Řemeslný proces je jedním z nejstarších výrobních modelů vytvořených člověkem. Vyznačuje se tím, že jde o ruční zpracování, které se opírá o využívání surovin z dané oblasti (v mnoha případech jde o udržitelné zdroje), základních nástrojů a že je provádí jeden nebo více lidí.

Výroba produktů je tedy pomalejší než v průmyslovém nebo hromadném procesu a dává to charakteristiku, že každý konečný produkt má jedinečný výsledek.

Na druhé straně jsou dovednosti potřebné k výrobě řemeslného výrobku přenášeny z jedné generace na druhou, aby se udržely a posílily kulturní tradice.

Podívejte se také na smysl řemeslného procesu.

Ruční výrobek

Řemeslné výrobky jsou považovány za všechny předměty vyrobené řemeslníky podle tradičních technik pro typické zpracování různých produktů, které jsou typické pro zemi nebo region, v množství menším než v průmyslové výrobě.

Řemeslné výrobky se rozlišují podle druhu a původu, které mohou být domorodé, folklorní, městské a luxusní, mohou to být výrobky jako jídlo nebo zlatnictví, šperky, košíkářství, kůže, oděvy, keramika, malba, sochy, tesařství, látky , mezi ostatními.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Náboženství A Spiritualita Všeobecné