Význam spojů

Co jsou klouby:

Klouby jsou anatomické tkáně, které usnadňují mechanické pohyby, zajišťují pružnost a slouží jako spojení mezi kostmi, kostmi a chrupavkou nebo mezi kostní tkání a zuby.

Hlavními funkcemi kloubů je držet kosti kostry pohromadě a tímto způsobem usnadňovat pohyb těla, proto můžeme kromě mnoha dalších činností chodit, sedět, běhat, mluvit, dělat věci rukama.

Klouby proto ve spojení s dalšími důležitými tkáněmi umožňují pohyby krku, kolen, paží a ramen, prstů na rukou a nohou, boků, mimo jiné s výjimkou kostí, které tvoří lebku, které ačkoli jsou tvořeny klouby, jejich pohyb je téměř nulový.

Typy kloubů

Lidské tělo se skládá z 360 kloubů, které jsou klasifikovány podle jejich složení a pohybů, které umožňují provádět.

Klouby podle jejich složení

Vláknité: jsou to klouby, které jsou tvořeny kolagenovými vlákny.

Chrupavčité: jsou to klouby, které jsou tvořeny pásy chrupavky, které se spojují s kostmi.

Synoviály: Tyto klouby jsou spojeny hustou, nepravidelnou tkání, která tvoří tobolku s tekutinou, která umožňuje kloubům kostí.

Klouby za jejich pohyb

Synartróza: jedná se o nepohyblivé, tuhé klouby. Tyto klouby jsou drženy pohromadě růstem kostí nebo chrupavkou. Příkladem těchto kloubů jsou kosti tvořící mimo jiné lebku, nos.

Amfiartróza: jedná se o klouby, které mohou provádět mírné pohyby a jsou charakterizovány chrupavčitostí. Tyto klouby jsou na křižovatce kostí páteře.

Diartróza: jedná se o klouby, které mohou provádět největší množství pohybů a co jiného je v těle.

Prostřednictvím těchto kloubů lze provádět pohyby flexe a extenze, posunutí, zkroucení, laterální a mediální rotaci, abdukci, obřízku.

Tagy:  Výrazy - Populární Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita