Význam docházky

Co je pomoc:

Asistence je služba pomoci, která je poskytována někomu v konkrétních oblastech a přítomnost jednoho nebo více osob na akci, místě nebo práci.

Pomoc jako pomocná nebo záchranná služba může mít veřejný nebo soukromý charakter. Ve veřejné sféře máme sociální pomoc, což je pomoc, kterou stát země poskytuje sociálně nejpotřebnějším lidem prostřednictvím pobídek, stipendií, tašek atd.

Technická pomoc v soukromých společnostech jsou například oddělení vytvořená za účelem pomoci svým klientům vyřešit pochybnosti nebo selhání produktů.

Lékařská pomoc je pomoc v oblasti zdraví, kde jsou vyžadovány lékařské znalosti k ulehčení, uzdravení nebo zadržení osoby v situacích, kdy je ohroženo zdraví.

Pomoc označovaná jako účast nebo přítomnost se používá v případě událostí a / nebo setkání, na které byli pozváni. Z hlediska docházky jako závazku, jako je pracovní docházka nebo školní docházka, udává minimální přítomnost, která je v uvedených institucích vyžadována, jako jeden ze základních požadavků na splnění získaného závazku.

Synonyma pomoci lze nalézt: pomoc, úleva, pomoc, úkryt nebo přítomnost, účast, bohatství.

Máme antonyma pro docházku: zanedbávání, bezmoc, opuštění nebo absence, absence, absence.

Sociální péče

Sociální pomoc je pomoc, kterou stát poskytuje těm nejvíce znevýhodněným s ohledem na sociální problémy, které ve společnosti existují.

Sociální pomoc se snaží snížit sociální rozdíly související s imigrací do měst, problémy s kvalitou a nedostatkem bydlení, nejistou lékařskou pomocí, hledáním zaměstnání, rodinnými problémy a zbavením kvalitního vzdělání.

Tagy:  Věda Všeobecné Náboženství A Spiritualita