Význam bakaláře

Co je maturita:

Bakalář je studijní program, který navazuje na sekundární vzdělávání, i když v některých zemích mohou být jeho součástí. Bakalář v druhém případě se také nazývá přípravný.

Bakalář je studium, které umožňuje studentovi získat bakalářský titul, což je požadavek na pokračování studia na univerzitních institucích.

Například národní maturitní systém (SNB) v Mexiku je definován jako mechanismus ministra pro veřejné vzdělávání (SEP) k vytištění společného kurikulárního rámce pro poskytování obecných, disciplinárních a profesních kompetencí na profilu absolventa.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Věda Výrazy-In-Angličtina