Význam vlajky Uruguaye

Co je to vlajka Uruguaye:

Uruguayská vlajka je národní symbol, který je znám pod oficiálním názvem Pabellón Patrio, ale také se jí říká „Slunce a pruhy“.

Tato vlajka byla přijata prostřednictvím řady zákonů 18. prosince 1828 a 11. července 1830.

28. srpna 1828 byla podepsána Předběžná mírová úmluva, dokument, kterým je Uruguay uznávána a rodí se jako nezávislá země. Od této chvíle byla politika republiky organizována prostřednictvím přechodné vlády.

V tomto procesu bylo vytvoření státní vlajky schváleno vyhláškou zákona.

Výsledkem byla vlajka na bílém pozadí s devíti světle modrými pruhy a na levé horní straně prázdné místo, kde bylo umístěno Slunce května.

Devět pruhů představovalo departementy, na které byla země rozdělena, poté, co v zásadě dominovaly Španělsko a Portugalsko a později Brazílie.

O několik let později byla vlajka upravena zákonem 12. července 1830. Od té doby má uruguayská vlajka čtyři světle modré pruhy a pět bílých pruhů, což představuje počet jejích oddělení.

Poté, vyhláškou, 18. února 1952, bylo stanoveno, jak by měla být kresba Slunce, které dokonce dříve mělo vlajku, takže následující návrh byl brán jako konečný.

Kresba Slunce představuje Slunce května, což zase symbolizuje inkského boha slunce známého jako Inti. Je to symbol, který se používá k oslavě nezávislosti místokrálovství Río de la Plata ve Španělsku, která začala květnovou revolucí.

Toto Slunce sestává z toho, že je zářivým kruhem zlaté barvy, s nakreslenou tváří a 16 rozptýlenými paprsky, osm je rovných a osm hořících.

Tato vyhláška také stanovila, že vlajka musí být povinně vztyčena o státních svátcích a dnech občanských vzpomínek, a to jak ve veřejných úřadech, tak v regulovaných zařízeních nebo v zařízeních s oficiální ochranou.

Na druhé straně vlajka musí být denně vyvěšena v předsednictví republiky, na ministerstvech, v rezidenci prezidenta, na lodích obchodního námořnictva a v hlavních veřejných úřadech.

V zahraničí je povoleno vyvěsit uruguayskou vlajku pouze na ambasádách a konzulátech.

Význam barev vlajky

Uruguayskou vlajku charakterizuje Slunce a jeho bílé a azurové pruhy. Každá barva znamená něco konkrétního.

Bílá barva symbolizuje slávu, radost, odpuštění, nevinnost a lásku. Vztahuje se také na službu Bohu a národu.

Modrá barva se používá k reprezentaci vesmíru a neposkvrněné oblohy. Vztahuje se také na meditaci, na filozofické spekulace, které jsou dány do služeb národa a země prostřednictvím jasných myšlenek a hluboké lásky.

Zlatá barva Slunce symbolizuje vznešenost, bohatství, moc, velkorysost, světlo, stálost, víru, moudrost a čistotu.

Tagy:  Všeobecné Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina