Význam sociálně afektivní pohody

Co je sociálně afektivní pohoda:

Sociálně afektivní pohoda je zárukou základního práva vést důstojný a zdravý život na základech začlenění a rovnosti.

Sociálně afektivní blahobyt je odpovědností společnosti, státu a obcí, které musí vytvořit nezbytné mechanismy na podporu kultury ochrany a povzbuzení sociálně afektivního blaha všech jednotlivců.

Sociálně afektivní pohodu charakterizují:

 • Vytvořte lepší kvalitu života.
 • Přizpůsobte se a pomozte plnému a uspokojivému začlenění do komunity.
 • Vyhněte se diskriminaci.
 • Vytvářejte rovné příležitosti.
 • Bránit nenásilí.

Viz také Kvalita života.

Dospívající a jejich sociálně afektivní pohoda

Sociálně afektivní pohoda je zvláště důležitá u dospívajících, protože je to fáze, ve které dochází k největším biologickým, psychologickým a sociálním transformacím, které vyvolávají krize osobnosti a identity. Způsob, jakým jsou tyto konflikty a problémy internalizovány a řešeny, bude určovat zdravý sociální vývoj nebo ne.

Viz také Sociální rozvoj.

Dospívající dokáže rozvíjet svou sociálně afektivní pohodu, pokud je schopen čelit účinkům faktorů, které zasahují do jeho růstu, učení se psychosociálním dovednostem, nazývaným také životní dovednosti, jako jsou například:

 • Sebepoznání (fyzické, sexuální a emocionální)
 • Aktualizace znalostí o životním prostředí s ohledem na sebe sama
 • Význam a rozpoznávání afektivního chování
 • Valorizace jejich schopností ve společnosti
 • Přijetí zdravého životního stylu
 • Generace kritického myšlení
 • Schopnost řešit problémy a konflikty
 • Správné zacházení s emocemi a pocity
 • Schopnost rozhodovat
 • Asertivní a efektivní komunikace

Viz také asertivní komunikace.

Projekt sociálně afektivní pohody u dospívajících

Jako iniciativa projektu sociálně afektivní pohody mladistvých v Mexiku je prostřednictvím UNICEF (Dětský fond OSN) vydán zákon na ochranu práv dívek, chlapců a mladistvých, který zaručuje opatrovnictví a ochranu. za základní práva uznaná v ústavě Mexika.

Tagy:  Všeobecné Náboženství A Spiritualita Výroky A Přísloví