Význam dvojjazyčné

Co je dvojjazyčné:

Dvojjazyčný označuje něco nebo někoho, kdo hovoří plynně dvěma jazyky.

Slovo dvojjazyčné pochází z latiny bilingvní, složený z předpony bi- z „dvou“ a linguis což znamená „jazyk“. Proto etymologicky odkazuje na něco nebo někoho, kdo zná nebo mluví dvěma jazyky.

V tomto aspektu je osoba, která mluví třemi jazyky, trojjazyčná a ti, kteří ovládají více než tři jazyky, jsou považováni za polygloty.

Viz také Polyglot.

Ve stále více globalizovaném světě je dvojjazyčnost stále běžnější. Bilingvní se obecně vyznačují tím, že ovládají svůj mateřský jazyk a angličtinu, která je v mezinárodním měřítku nejpoužívanější.

Slovo dvojjazyčné lze použít k označení objektu, který je ve dvou jazycích, například španělsko-anglický slovník je považován za dvojjazyčný slovník. Tento typ slovníku může obsahovat slova v jednom jazyce a vysvětlení v jiném.

Existuje také úplnější dvojjazyčný slovník, který je rozdělen na dvě části: první část obsahuje slovní zásobu v prvním jazyce vysvětlenou ve druhém jazyce a ve druhé části jsou slova v druhém jazyce a jsou vysvětlena v prvním jazyce.

Tagy:  Výroky A Přísloví Věda Výrazy - Populární