Význam koncentračních táborů

Co jsou koncentrační tábory:

Koncentrační tábor je zařízení, kde jsou lidé zadržováni kvůli jejich příslušnosti k určité skupině (což může být etnické, politické nebo náboženské), a nikoli kvůli páchání zločinů nebo zločinů.

Koncentrační tábory byly v historii používány k uzavírání politických oponentů, etnických nebo náboženských skupin, lidí určité sexuální orientace, uprchlíků nebo vysídlených válečným konfliktem, jakož i válečných zajatců.

Tímto způsobem jsou lidé v těchto centrech omezeni nikoli za své individuální činy, za porušení zákona nebo spáchání trestného činu, ale za to, že jsou součástí určitých skupin.

Ti, kdo jdou do koncentračního tábora, neměli soud a nemají soudní záruky; v represivních systémech však může být situace těchto lidí upravena zákonem.

Pojem „koncentrační tábor“ byl poprvé použit během druhé búrské války. Byly to provozovny provozované ve Velké Británii v Jižní Africe. Tam byli lidé vystaveni týrání a nuceným pracím.

Kvůli holocaustu druhé světové války v nacistických koncentračních táborech však byla v roce 1949 sepsána Čtvrtá ženevská úmluva s cílem zabránit tomu, aby bylo civilní obyvatelstvo během válečných konfliktů v budoucnu vystaveno nelidskému zacházení.

Viz také holocaust.

Nacistické koncentrační tábory

Koncentrační tábory nacistického Německa fungovaly v období od roku 1933 s nástupem Adolfa Hitlera a nacistické ideologie k moci a roku 1945 s porážkou Německa ve druhé světové válce.

Nacistické koncentrační tábory byly řadou zařízení, kde byli drženi všichni tito jednotlivci považovaní za nepřátele státu.

Mezi kolektivy zavřenými v těchto táborech můžeme jmenovat Židy, Cikány, komunisty a homosexuály.

Tam byli tito jedinci vystaveni všem druhům týrání, nucených prací, vědeckých experimentů a masového vyhlazování.

Předpokládá se, že během druhé světové války bylo v nacisty okupované Evropě zřízeno asi 15 000 koncentračních táborů. Tvrdí se, že tam zahynulo kolem 15 milionů lidí.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Všeobecné Věda