Význam písně

Co je píseň:

Píseň je hudební skladba, která má melodii, rytmus, text a také doprovod hudebních nástrojů, takže ji může přednést jeden nebo více zpěváků.

Slovo píseň pochází z latiny kantio, což znamená vše, co lze zpívat.

Písně může obecně zpívat jeden nebo více vokalistů, a proto je mohou také hrát skupiny zpěváků, jako je duo, trio nebo více zpěváků, například sborové skupiny nebo hudební skupiny.

Písně jsou považovány za hudební díla, protože při jejich tvorbě je nutné mít inspiraci, vyhradit si čas na jejich složení, znalosti a vášeň pro hudbu.

Texty písní musí vyjadřovat poselství požadovaná těmi, kdo je píší, a těmi, kdo je interpretují, a proto je považována za umělecký výraz, který člověk vytvořil a vytvořil během celého svého lidského vývoje.

Existují různé druhy písní podle jejich hudební skladby, která je charakterizována souborem veršů, a také v básních, které udržují zvukový rytmus a vysílají poselství lásky, přátelství, smutku, radosti nebo kritiky. mezi mnoha dalšími tématy.

Druhy písní

Existují různé druhy písní podle uměleckých kreací, které mohou hudebníci rozvíjet. Existuje však obecná definice tří typů písní: lyrické písně, lidové písně a populární písně.

Lyrické písně jsou součástí klasické hudby. Vyznačují se tím, že obsahují texty psané ve formě veršů a slok, obecně koncipované básníky a které jsou obvykle prováděny za doprovodu různých hudebních nástrojů, jako je klavír nebo symfonický orchestr.

Lidové písně jsou součástí kulturní identity země nebo regionu, protože prostřednictvím hudebních skladeb a textů, které vyprávějí příběhy nebo zvyky různých sociálních skupin, odhalují různé tradice.

Lidové písně jsou obvykle veřejně dostupné, mají anonymní autorství a jsou přenášeny z generace na generaci v celé historii národů.

Nakonec existují populární nebo moderní písně, které odhalují velkou rozmanitost hudebních stylů a které jsou díky různým médiím obvykle nejposlouchanější širokou veřejností.

Populární písně mají obvykle autora a jsou chráněny právy duševního vlastnictví. U těchto typů písní je však velmi běžné, že zpěvák pracuje ve spolupráci s jinými hudebními autory na psaní a provedení hudební skladby.

Populární písně, na rozdíl od písniček lyrických nebo lidových, mají jednoduchou hudební strukturu, která se může lišit a být trochu složitější, ale ne o mnoho více.

Z jeho variací se rodí různé hudební žánry, z nichž vzešly písně, které se umístily na vrcholu nejposlouchanějších, stáhly se prostřednictvím různých aplikací nebo byly požadovány v rozhlasových programech a které jsou dnes součástí populární klasiky veřejnosti v Všeobecné.

Mezi hudební žánry populárních písní lze jmenovat: pop, rock, rock and roll, salsa, merengue, balada, rap, reggae, blues, jazz, reggaeton, cumbia, heavy metal a další.

Podívejte se také na význam hudby a populární hudby.

Tagy:  Věda Výroky A Přísloví Technologie-E-Inovace