12 charakteristik vědeckých znalostí

Vědecké poznání je mentální schopnost lidí formulovat soubor myšlenek, které byly získány objektivním, racionálním, metodickým a kritickým způsobem.

Znalosti jsou schopnost a schopnost jednotlivců myslet, konstruovat abstraktní myšlenky nebo koncepty, stejně jako konstruovat mentální reprezentaci něčeho nebo někoho.

Před vědeckými poznatky lidská bytost provádí soubor základních myšlenek, tedy jednodušších. Ale když pomocí nich není možné reagovat na problém nebo situaci, provádí se vědecké myšlení, které je mnohem analytičtější, hlubší a má větší abstrakci.

Tagy:  Věda Technologie-E-Inovace Výrazy - Populární