Význam karbonizace

Co je karbonizace:

Karbonizace je transformační proces, kterým mohou organické látky nacházející se v zemské kůře zvýšit hladinu uhlíku.

V procesu karbonizace látky, jako jsou rostlinné nebo živočišné fosilie, které se v půdě nahromadily tisíce let, pomalu ztrácejí složky, jako je vodík, kyslík a dusík, ale získávají uhlík.

Podobně tento proces souvisí s extrémní pyrolýzou, což je chemický rozklad organických prvků za vysokých teplot a bez kyslíku, jehož prostřednictvím prvky procházejí jak chemickými, tak fyzikálními změnami a ze kterého se získává uhlík.

Kromě uhlíku lze ale získat také fosilní paliva, jako je koks, který je složen z 95% uhlíku a vzniká rozkladem různých organických látek koncentrovaných v půdních vrstvách.

Viz také Fosilní a Permineralizace.

Karbonizace dřeva

Karbonizace je složitý proces, ve kterém současně probíhají různé rychlé reakce, včetně exotermické chemické reakce, která uvolňuje energii a používá se při karbonizaci dřeva.

V tomto případě dřevo dostává velmi vysokou teplotu, po které uvolní energii a v důsledku toho se dřevo rozbije a získá se dřevěné uhlí.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví Věda