Význam katalyzátoru

Co je Catalyst:

Katalyzátor je látka, jednoduchá nebo sloučenina, která zvyšuje nebo snižuje rychlost chemické reakce, tomuto procesu se říká katalýza.

Slovo katalyzátor se také používá k označení lidí, kteří dokážou spojit různé pohyby a provést kolektivní reakci velkého rozsahu.

V oblasti chemie se studují katalyzátory, látky, které mohou být kapalné, plynné nebo pevné, z organických, anorganických sloučenin nebo komplexních kombinací.

Hlavní charakteristikou katalyzátoru je, že když se účastní chemické reakce, jeho hmota netrpí změnami, a proto není podle stechiometrie reakce považována za reaktant nebo produkt.

Katalyzátory jsou široce používány v různých průmyslových procesech, například v ropném průmyslu. Mezi nejpoužívanější tuhé látky jako bor, hliník, nikl, palladium, křemík, platina lze uvést. Existují mimo jiné také sulfidy a chloridy.

Katalyzátory se rozlišují na pozitivní katalyzátory a negativní katalyzátory:

  • Pozitivní katalyzátor: je nejběžnější a nejpoužívanější. Je zodpovědný za zvýšení rychlosti chemické reakce.
  • Negativní katalyzátor - také známý jako inhibiční katalyzátor, zpomaluje reakci. Je to méně časté, nicméně v potravinářském průmyslu se často používá s cílem zabránit rychlému znehodnocování potravin.

Druhy katalyzátorů

Níže jsou uvedeny hlavní typy katalyzátorů.

  • Homogenní katalyzátor: je to ten, který je rozpuštěn s reaktanty nebo je ve stejné fázi.Katalyzátor však neovlivňuje rovnováhu reakce.
  • Heterogenní katalyzátor - také známý jako kontaktní katalyzátor. Není ve stejné fázi jako reaktanty a je běžný u katalyzátorů v pevném stavu. Je široce používán v chemickém průmyslu.
  • Elektrokatalyzátor: jsou ty, které se používají ke zlepšení rychlosti semi-reakce palivových článků.
  • Biologický katalyzátor - také známý jako enzym. Tyto katalyzátory jsou chemické sloučeniny typické pro živé bytosti, jejichž funkcí je zvýšit rychlost molekulárního sběru v biochemických reakcích.
Tagy:  Věda Výrazy - Populární Náboženství A Spiritualita