Význam somatických buněk

Co jsou somatické buňky:

Somatické buňky jsou ty, které jsou zodpovědné za tvorbu tkání a orgánů v mnohobuněčných živých bytostech.

Pocházejí z kmenových buněk během embryonálního vývoje, z tohoto důvodu procházejí procesem proliferace, diferenciace a apoptózy, takže se těmto buňkám daří diferencovat a plnit specifické funkce.

Somatické buňky jsou v organismech nejpočetnější. Jakákoli buňka v těle může být somatická kromě zárodečných buněk nebo gamet, tj. Spermií a vajíček. Zárodečné buňky jsou různé kvůli meióze.

Somatické buňky jsou diploidní a v jádru mají genetickou informaci. U lidí je tvoří 23 párů chromozomů, což se rovná 46 chromozomům.

Proto všichni sdílejí stejný genetický materiál, který se získává při oplodnění: 50% od matky a 50% od otce.

Také somatické buňky se mohou množit a udržovat stejnou genetickou informaci, ale pouze omezeně, dokud nejsou nahrazeny novými buňkami. Proto je jeho hlavní funkcí zajistit správné fungování těla.

Někdy dochází k mutacím těchto buněk, které mohou vést k různým druhům rakoviny.

Charakteristiky somatických buněk

Níže jsou uvedeny hlavní charakteristiky somatických buněk.

  • V jádru mají genetickou informaci.
  • Jsou to diploidní buňky, to znamená, že obsahují dvakrát více chromozomů druhu. Pro něj Homo sapiens, 23 párů chromozomů, což se rovná 46 chromozomům.
  • Jeho tvar a velikost se liší podle jeho funkce a systému, do kterého patří.
  • Dělením buněk mohou vytvářet novou tkáň.
  • Omezeným způsobem se mohou množit a udržovat stejnou genetickou informaci.
  • Regulují správné fungování systému tam, kde jsou.
  • Tyto buňky nemají funkci nebo se podílejí na produkci nových buněk kromě sebe.
Tagy:  Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví Věda