Význam cyklu

Co je cyklus:

Cyklus se nazývá časové období, ve kterém se vyvíjí nebo vyskytuje soubor událostí, fází nebo jevů, které se po dokončení znovu opakují ve stejném pořadí od začátku do konce.

Slovo cyklus pochází z latiny cyklus, a to zase z řečtiny kyklus což znamená „kruh nebo kolo“.

Cyklus je slovo, které je široce používáno a může být použito v různých tématech nebo oblastech v závislosti na tom, co chcete sdělit nebo s čím souvisí.

Existují různé cykly, které jsou na základě svých charakteristik, pořadí událostí, trvání a opakování studovány v různých oblastech, aby mimo jiné porozuměly fungování mnoha přírodních, ekonomických, kulturních a sociálních jevů.

Přírodní cykly

V přírodě existují různé cykly, které odhalují, jak se život vyvíjí, a soubor přírodních jevů, které jsou na planetě Zemi zásadní.

Například životní cyklus je jedním z nejdůležitějších a studovaných v oblasti vědy. V tomto cyklu je možné například promítnout, jak se v určitém období rostlina rodí, vyvíjí, plodí, odumírá a díky znovuzrozeným semenům se znovu rodí, a tím dává kontinuitu s cyklem.

Další cykly, které jsou v přírodě také životně důležité, jsou biogeochemické cykly, protože díky nim dochází k řadě přírodních jevů, které jsou nezbytné pro život na Zemi.

Lze také zmínit ženský sexuální cyklus, který zahrnuje sérii hormonálních změn, ke kterým dochází pravidelně každých 28 dní v ženském reprodukčním systému a které umožňují menstruaci nebo těhotenství.

Viz také životní cyklus a biogeochemické cykly.

Ekonomický cyklus

Ekonomický cyklus se týká různých situací a oscilací, jimiž prochází ekonomika země nebo regionu a která je charakteristická pro kapitalistický ekonomický model.

Tento cyklus obvykle probíhá ve čtyřech fázích. Prvním je vzestup a ekonomický rozmach, to znamená hodně produktivity a komercializace.

Následuje pokles nebo recese, charakterizovaná poklesem produktivní činnosti, zvýšenou nezaměstnaností a malými investicemi.

Následuje třetí fáze, ve které se krize zhoršuje a vytváří se ekonomická deprese. Nakonec se v poslední fázi objevuje oživení a opětovná aktivace, kdy ekonomika začíná postupně překonávat krizi a začíná její expanze.

Zahrnout lze také výrobní cykly, které začínají vývojem, zpracováním, distribucí a prodejem zboží nebo služby.

Viz také Ekonomika.

Srdeční cyklus

Srdeční cyklus je proces, při kterém se provádějí elektrické, mechanické a tlakové změny související s průtokem krve, kontrakcí a relaxací v srdečních komorách, jakož i s otevíráním a zavíráním srdečních chlopní.

To se děje rychle a jeho trvání odráží cyklus srdeční frekvence nebo srdeční tep, každou minutu.

Cirkadiánní cyklus

Cirkadiánní cyklus označuje pořadí, ve kterém se soubor biologických proměnných nebo rytmů vyskytuje opakovaně a v daném časovém období.

Cirkadiánní cykly se vyskytují u zvířat i rostlin a mohou se vyskytovat každých 20 až 24 hodin, jako je tomu u světelných a teplotních cyklů.

Například cirkadiánní cyklus lidské bytosti je přibližně 24 hodin, a proto, když dojde ke změně v tomto cyklu, je u člověka způsobena porucha, která může dokonce generovat celkové nepohodlí.

Viz také cirkadiánní cyklus.

Cyklus ve fyzice

Ve fyzice se cyklem rozumí úplné oscilace pohybu nebo vlny, ke kterým dochází periodicky. Může také indikovat termodynamické transformace, kterým je látka vystavena.

Viz také fyzika.

Rockový cyklus

Cyklus hornin je součástí souboru geologických procesů, kterými se tvoří tři hlavní typy hornin: vyvřeliny, sedimentární horniny a metamorfované horniny.

Skály neustále procházejí změnami a transformují se časem, takže se jedná o nepřetržitý cyklus, který se na planetě nezastavuje.

Tagy:  Výroky A Přísloví Technologie-E-Inovace Výrazy-In-Angličtina