Význam životního cyklu výrobku

Jaký je životní cyklus produktu:

Životní cyklus produktu (CVP) definuje fáze, kterými produkt prochází od svého zrodu až po úpadek.

Životní cyklus výrobku je termín, který poprvé vytvořil v roce 1965 americký ekonom Theodore Levitt ve svém článku „Využití životního cyklu výrobku“ k publikaci Harvardský obchodní přehled.

Znalosti o životním cyklu služby nebo produktu jsou důležité k tomu, aby bylo možné identifikovat fázi, ve které se produkt nachází, za účelem vytvoření vhodné strategie za účelem znovuzavedení, opětovného spuštění nebo přepracování zboží nebo služby za účelem udržení jeho příjmů.

V marketingu resp marketing„Philip Kotler definuje životní cyklus produktu jako stádia, kterými prochází zboží nebo služba, definovaná generovanými zisky a ztrátami.

Viz také Produkt.

Fáze životního cyklu produktu

Tabulka životního cyklu produktu Levitt ukazuje čtyři fáze: úvod, růst, splatnost a pokles, přičemž fáze zralosti je místem, kde bude generován největší zisk.

Tagy:  Věda Výrazy-In-Angličtina Výrazy - Populární