Kyslíkový cyklus

Co je to kyslíkový cyklus

Cyklus kyslíku je cirkulace elementárního kyslíku uvnitř a na povrchu Země chemickými, fyzikálními, geologickými a biologickými procesy.

Význam cyklu kyslíku spočívá v tom, jak zásadní je tento prvek pro život na planetě.

Transformační proces jeho cesty je definován jako biogeochemický cyklus. V tomto smyslu prochází kyslík fyzikálními, chemickými, geologickými a biologickými mutacemi.

Charakteristika cyklu kyslíku

Kyslík, jako chemický prvek, se v přírodě vyskytuje v hojnosti a v různých chemických kombinacích. Jako jeho nejběžnější formy jsou plynný kyslík (O2), oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O). Cyklus kyslíku je charakterizován kombinací cyklů: kyslík jako plynný kyslík, uhlík jako oxid uhličitý a voda v různých stavech agregace.

Cyklus kyslíku se projevuje dvěma typy procesů: pomalým nebo geologickým cyklem a rychlým nebo biologickým cyklem.

Pomalé nebo geologické cykly jsou ty, které jsou součástí geologického procesu Země, například hydrologický cyklus.

Hydrologický cyklus je cesta, kterou uskutečňují dvě molekuly kyslíku spolu s molekulou vodíku po povrchu a uvnitř Země, fázemi odpařování, kondenzace, srážení, infiltrace a odtoku.

Na druhou stranu, rychlé nebo biologické cykly jsou ty, které tvoří součást biologických procesů živých bytostí.

Příklady rychlých nebo biologických kyslíkových cyklů jsou dýchání, které se projevuje ve dvou krocích: absorpce kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého. Podobně je fotosyntéza také součástí biologických cyklů kyslíku, která je shrnuta ve dvou stejných krocích jako dýchání, ale absorbuje oxid uhličitý a uvolňuje kyslík.

Viz také:

  • Biogeochemické cykly
  • Uhlíkový cyklus
  • Koloběh vody (s obrázky)
  • Kyslík

Tagy:  Výrazy - Populární Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví