Význam Cytoskeleton

Co je Cytoskeleton:

Cytoskelet je síť vláken, která formuje buňku, podporuje její plazmatickou membránu, organizuje její vnitřní struktury a podílí se na transportu, mobilitě a dělení buněk.

Cytoskelet je vnitřní struktura, která podporuje napětí a kompresní síly při zachování tvaru buňky. V tomto smyslu je cytoskelet doslova kostrou buňky a nachází se v celé buňce v cytoplazmě.

Mezi jeho funkce patří fixace plazmatické membrány, buněčného jádra a všech ostatních struktur buňky na jejich místo. Kromě toho poskytuje stopy pro transport proteinových vezikul nebo organel v buňce a je nezbytnou součástí pro tvorbu specializovaných struktur v eukaryotických buňkách, jako jsou bičíky, řasinky a centrosomy.

V prokaryotických buňkách, které nemají definované buněčné jádro, mají také cytoskelet, který udržuje tvar buňky a napomáhá jejímu buněčnému dělení, ale její složení je odlišné a bylo objeveno až v roce 1990. Byly identifikovány 3 prvky nazvané: FtsZ, MreB a crescentin.

Cytoskeletonová struktura

Ve struktuře cytoskeletu eukaryotických buněk jsou identifikovány tři prvky: mikrofilamenta, intermediální filamenta a mikrotubuly.

Mikrovlákna

Mikrovlákna jsou nejtenčí vlákna ze tří typů, které tvoří cytoskelet. Jsou také známá jako aktinová vlákna, protože se skládají z monomerů spojených aktinovými proteiny způsobem, který vypadá jako dvojitá šroubovice.

Vyznačují se směrovostí. To znamená, že každý konec mikrofilamentu je jiný.

Funkcí mikrofilamentu je poměr kolejnic pro pohyb motorických proteinů zvaných myosin, které zase také tvoří vlákna.

Mikrofilamenty lze nalézt v dělení živočišných buněk, jako jsou například svalové buňky, které, koordinované s jinými vláknovými strukturami, pomáhají svalové kontrakci.

Mezilehlá vlákna

Meziproduktová vlákna jsou složena z mnoha propletených vláknitých proteinových řetězců. Jsou trvalejší než mikrofilamenty nebo mikrotubuly a v závislosti na buňce, ve které se nachází, je keratin nejčastější.

Funkcí přechodných vláken je podporovat napětí buněk při zachování tvaru buňky. Kromě toho organizují vnitřní struktury ukotvením jádra a organel na místě.

Mikrotubuly

Mikrotubuly jsou vyrobeny z tubulinových proteinů, které tvoří dutou trubici. Každý tubulin se skládá ze 2 podjednotek: alfa-tubulin a beta-tubulin.

Jejich struktura, stejně jako u mikrovláken, je dynamická, to znamená, že mohou rychle růst a rozebírat se a mají také směrovost, přičemž každý konec je jiný.

Mikrotubuly mají několik funkcí:

  • Za prvé poskytuje buňce strukturální podporu tím, že jí pomáhá odolávat tlakovým silám.
  • Za druhé, vytvářejí kolejnice pro motorické proteiny (kineziny a dyneiny) pro transport vezikul a dalších prvků.
  • Za třetí, jsou klíčovými složkami pro tvorbu bičíků, řasinek a centrosomů, specializovaných struktur v eukaryotických buňkách.

Bičíky jsou struktury, které pomáhají pohybu, jak můžeme vidět například u spermií. Na druhé straně řasy, které jsou kratší a početnější než bičíky, také pomáhají mobilitě, například v respiračních buňkách, vytlačují prach z nosních dírek.

Struktura bičíků a řasinek tvoří válec 9 párů mikrotubulů s dalším párem ve středu plus bazálním tělem, které by tyto 2 struktury sestavilo. Bazální tělo je považováno za upravený centriol, centriol je složen z 9 tripletů mikrotubulů.

Tagy:  Výrazy - Populární Všeobecné Náboženství A Spiritualita