Význam cytologie

Co je to cytologie:

Cytologie je věda, která studuje buňky. To je také běžně známé jako laboratorní testy k určení abnormalit v buňkách v určité oblasti těla.

V biologii je cytologie také známá jako buněčná biologie. Buňka je definována jako základní jednotka života Robertem Remakem (1815-1865) v roce 1830, který by definoval první postulát buněčné teorie.

Na druhé straně se cytologie v medicíně používá k označení testů, které se provádějí na vzorcích tkání v určitých oblastech těla. Tyto vzorky jsou obecně extrahovány technikou známou jako exfoliativní cytologie a lze je provádět v ústní dutině, plicích, močovém měchýři nebo žaludku.

Cytologie slouží jako forma prevence, protože detekce rakoviny v počátečních stádiích je jedním z klíčů k jejímu úspěšnému boji.

Cytologie a buněčná biologie

Cytologie, nazývaná také buněčná biologie nebo buněčná biochemie, má jako předmět studia buňku. V tomto smyslu jsou buněčná biologie a cytologie synonymní a mohou být použity zaměnitelně.

Cytologie je založena na 3 základních postulátech buněčné teorie z roku 1855, která stanoví následující:

  1. Buňka je základní jednotkou života
  2. Veškerý život se skládá z buněk
  3. Všechny buňky pocházejí z již existujících
Tagy:  Výroky A Přísloví Výrazy-In-Angličtina Technologie-E-Inovace