Význam Cívica

Co je Cívica:

Občanský je přídavné jméno, které se používá k označení chování občanů a sociálního soužití lidí, kteří tvoří společnost. Slovo občanský pochází z latiny civĭcus, civis což znamená občan.

Slovo občanský lze také nahradit následujícími synonymy: občan nebo občan.

Obecně je slovo občanské používáno jako přídavné jméno, které určuje všechny činnosti, kterých se občané účastní, jako členů společnosti a jejichž postoj ukazuje stupeň vyspělosti, správy informací a respektu ke všem záležitostem, které musí občané splňovat. a členové společnosti.

Například: „Občanský přístup občanů během prezidentských voleb byl příkladný.“ „Protest studentů ukázal smysl pro zdvořilost, který má.“ „Násilné činy nejsou v žádné společnosti občanské.“

Občanské postoje mají přednost před násilím, špatným zacházením nebo neúctou k ostatním jako jednotlivcům a sociálním bytostem.

Co studuje občanská výchova

Občanská výchova byla navržena jako nástroj pro výuku mladých studentů od raného věku o tom, co je to kultura a jaké jsou její různé výrazy, sociální hodnoty, tradice, význam rodiny, znalosti, které je nutné následně rozvíjet, aby fungovaly jako dobří občané a pro lepší společnost a zemi.

Z tohoto důvodu je v mnoha zemích Latinské Ameriky studium občanské výchovy nanejvýš důležité, protože jde o způsob vzdělávání občanů podle parametrů dobrého a správného jednání před společností, do které patří.

Občanská a etická formace

Občanská a etická příprava se týká znalostí a nástrojů, které musí člověk znát a uvést do praxe, aby lidské chování v různých společnostech bylo respektem a obranou k životu, hodnotám a lidským právům.

Prostřednictvím občanského a etického výcviku je žádoucí dosáhnout pocitu sounáležitosti každého občana s jeho společností a zemí, aby se cítil zapojen a odpovědný za své činy, své chování a rozvíjel svou schopnost přemýšlet o tom, proč je tak důležitý a jak jeho chování jako jednotlivce ovlivňuje sociální skupinu.

V důsledku toho se občanská a etická příprava snaží naučit lidi žít v bratrství a respektovat práva a povinnosti, které všichni máme a musíme jako občané plnit.

Občanská výchova

Občanská výchova je výuka norem, předpisů a dokonce i rozvoj občanských, etických a morálních dovedností, s nimiž se od občanů společnosti očekává, že budou jednat.

Prostřednictvím školení o občanství se také učí hodnotám a normám soužití, respektu, solidarity a spolupráce mezi lidmi a také rozvíjení dovedností v sociálních, politických a kulturních otázkách.

Je to také metoda, která podporuje analýzu různých situací, s nimiž se sociální skupiny potýkají, ze strany občanů, a určuje soudržná řešení, která podporují sociální, ekonomický, politický a kulturní rozvoj země a lepší kvalitu života lidí.

Tagy:  Výroky A Přísloví Náboženství A Spiritualita Všeobecné