Význam binárního kódu

Co je binární kód:

Systém reprezentace textů, obrázků nebo videí, které počítače nebo počítače používají ke zpracování pokynů, se nazývá binární kód.

Aby mohl binární kód plnit svoji funkci, musí využívat binární systém, což je systém číslování, který má pouze číslice nebo bity nula a jedna a pomocí kterého lze reprezentovat nekonečno kódů.

V tomto čísle systém 0 znamená zavřený a 1 otevřený.

Binární kód se používá v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací ke kódování různých typů dat, jako jsou například znakové řetězce nebo bitové řetězce, které mohou mít pevnou nebo proměnnou šířku, v závislosti na použitých binárních kódech. Get.

Charakteristika binárního kódu

Níže jsou uvedeny hlavní charakteristiky binárního kódu.

  • Jedná se o spojitý kód, jehož kombinace se liší od jednoho kódu k druhému změnou jediného bitu.
  • Využívá kódy pro opravu chyb a kódy pro detekci chyb, aby se vyhnul problémům při přenosu dat.
  • Obecně jsou binární kódy váženy, to znamená, že s každou sekvencí číslic je spojena určitá váha. Například desetinný kód zakódovaný do binárního kódu.
  • Binární kódy mají vzdálenost, kterou lze identifikovat podle počtu bitů, které se liší od jedné kombinace k druhé.
Tagy:  Všeobecné Technologie-E-Inovace Věda