Význam kognitivismu

Co je kognitivismus:

Kognitivismus je v psychologii teoretický přístup, jehož cílem je porozumět způsobu, jakým mysl myslí a učí se.

Slovo jako takové je odvozeno od přídavného jména poznávací, který označuje vše, co patří ke znalostem nebo s ním souvisí, a je tvořen příponou -ism, což znamená „systém“ nebo „škola“.

V tomto smyslu je kognitivismus charakterizován snahou porozumět tomu, jak lidská mysl interpretuje, zpracovává a uchovává informace.

Kognitivismus vzniká v opozici k behaviorismu, behavioristické teorii, která se zaměřuje na chování jako předmět studia a která se zaměřuje na porozumění způsobu, jakým mysl funguje a reaguje na podněty.

Kognitivisté se naopak domnívají, že způsob, jakým lidé myslí, ovlivňuje jejich chování, a popírají behavioristickou koncepci, že myšlenkové procesy jsou chování samy o sobě.

Kognitivisté se tedy zaměřují na myšlení, jeho funkce, procesy a způsob, jakým mysl řeší složité úkoly.

Viz také Kognitivní paradigma.

K tomu používají kvantitativní a vědecké metody k pochopení funkcí mysli a vytváření modelů a diagramů, které ukazují a vysvětlují, jak dochází ke zpracování informací.

Kognitivismus je také aplikován různými obory, jako je výpočetní technika, lingvistika, vzdělávání nebo pedagogika, které sdílejí zájem porozumět způsobu zpracování informací.

V průběhu času tedy kognitivní teorie začlenila pojmy systémů, teorie informací a teorie robotiky.

Tagy:  Věda Výrazy - Populární Výroky A Přísloví