Význam kompilace

Co je kompilace:

Jako kompilace je známá akce a účinek kompilace. Sestavování je shromažďování nebo skládání do stejného díla nebo svazku sady informací, částí nebo výtažků z různých knih, textů nebo dokumentů, které mají společné téma.

V tomto smyslu se koncept kompilace v publikační oblasti vztahuje na knihy nebo svazky, které jsou tvořeny setkáním textů, které se zabývají stejným tématem nebo předmětem nebo na ně odkazují.

Totéž se vyskytuje v právní oblasti s texty nebo dokumenty na stejné téma, které jsou shromažďovány v jednom svazku.

Můžete vytvářet kompilace například básní věnovaných mexické krajině, mimo jiné akademické články o současné světové ekonomice.

Slovo jako takové pochází z latiny sestavení, kompilace.

Viz také antologie.

Kompilace v právu

V právní oblasti se tomu jako kompilaci říká setkání nebo kodifikace zákonů v rámci stejného kodexu, aby nedošlo k záměně nebo rozporům. Legislativní kompilační technika je velmi stará, až do té míry, že abychom vystopovali její původ, musíme se vrátit do starověkého Říma.

Kompilace v informatice

V informatice se kompilaci říká fáze kódování, ve které je program přeložen ze zdrojového kódu do strojového kódu, aby jej bylo možné spustit. Jako takový jej provádí virtuální kompilátor, jehož úkolem je přeložit zdrojový program do objektového programu.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Všeobecné Věda