Význam komplexu méněcennosti

Co je komplex méněcennosti:

Komplex méněcennosti se nazývá pocit, který někteří lidé zažívají a pro který se cítí méněcenní nebo méně schopní než ostatní.

Komplex méněcennosti byl zvýšen a vyvinut psychoterapeutem Alfredem Adlerem na počátku 20. století, zakladatel školy individuální psychologie.

Komplex méněcennosti se týká pokročilého stavu nízké sebeúcty, vyhýbání se obtížím, nejistoty a odrazování v důsledku špatného obrazu o tom, kdo jsme.

Příznaky komplexu méněcennosti

Osoba s komplexem méněcennosti se domnívá, že její vady jsou větší než vady ostatních, a zapomínají, že všechny lidské bytosti mají silné a slabé stránky v různých oblastech nebo činnostech, které je odlišují, a že obecně žádný jedinec není nadřazený ani podřadný vůči ostatním.

Z tohoto důvodu se jedinec s komplexem méněcennosti cítí nevědomě, méně inteligentní a kvalifikovaný, domnívá se, že má nízké sociální a ekonomické postavení, že je mimo jiné neatraktivní. V důsledku toho devalvuje jejich schopnosti a posiluje pocit frustrace.

Komplex je zkreslený obraz a představa, kterou jedinec o sobě vlastní a která, ačkoli je falešná, věří, že je pravdivá, a jedná podle tohoto parametru méněcennosti a devalvace, nebo se naopak snaží dokázat, že není méněcenný. těm kolem nich.

Navíc ti, kteří zakouší komplex méněcennosti, mají tendenci dělat to, co po nich ostatní požadují, aniž by si stěžovali, i když nesouhlasí s tím, co by měli dělat.

Komplexní faktory méněcennosti

Komplex méněcennosti může pocházet z dětství nebo dospívání v případech, kdy děti nebo mladiství zažili verbální nebo fyzické týrání, bylo s nimi zacházeno s opovržením nebo byli mimo jiné předmětem silného zesměšňování.

Tyto situace mohou negativně ovlivnit sebevědomí a emoční výbavu člověka.

Psycholog Adler však také zmínil, že vzdělávání poskytované rodiči doma může být jedním z faktorů, které generují komplex méněcennosti. Adler vyzdvihl tři druhy vzdělávání, kterými jsou: velmi autoritářské vzdělávání, příliš souhlasné vzdělávání a přehnaně ochranné vzdělávání.

Komplex nadřazenosti

Komplex nadřazenosti je nevědomý mechanismus nebo reakce, kterou jedinec používá k potlačení komplexu méněcennosti, z tohoto důvodu zaujímá pozice nebo činy, ve kterých zveličuje své schopnosti nebo vlastnosti.

Lidé, kteří mají komplex nadřazenosti, mají tendenci zaujímat arogantní, arogantní postoje a postoje, jsou to hrdí lidé, kteří se snaží být neustále uznáváni a mají sklon bagatelizovat ostatní.

Viz také Komplexní.

Tagy:  Všeobecné Výrazy - Populární Náboženství A Spiritualita