Význam blahosklonnosti

Co je to blahosklonnost:

Blahosklonnost je chápána jako postoj, který mohou jednotlivci zaujmout, aby se přizpůsobili nebo podmiňovali vkusem, preferencemi nebo vůlí jiných lidí.

Například „Luis má tendenci sponzorovat své spolupracovníky“. „Učitelka se blahosklonně podívá na jednoho ze svých studentů.“

Slovo blahosklonnost pochází z latiny Povznesu se což znamená postavit se na úroveň jiné osoby, nikoli z povinnosti, ale z potěšení nebo laskavosti, aby mu pomohla splnit jejich touhu.

Toto jsou některá slova, která lze použít synonymně se slovem blahosklonnost: laskavá, shovívavá, tolerantní, flexibilní, vstřícná, tvárná.

Je důležité nezaměňovat pocit blahosklonnosti s tím, že jste osobou, která umožňuje ostatním napadnout váš prostor, nápady a schopnost vytvářet si vlastní názor.

Blahosklonnost se týká flexibility nebo schopnosti postavit se na okamžik do pozice druhého, ale nenechat se ovlivnit.

Blahosklonnost může mít dva významy. Pozitivní nebo dobrý smysl, který označuje laskavost lidí, kteří jsou schopni něco udělat nebo ne, aby někoho potěšili. Je to blahosklonnost, která souvisí s empatií.

To znamená, že blahosklonná osoba je obvykle laskavá, a proto může v určitém čase upravit svůj vkus nebo pohodlí, aby uspokojila třetí stranu.

V negativním smyslu může blahosklonnost naznačovat shodu, nedbalost nebo pocit laskavosti z povinnosti.

Existují lidé, kteří mají tendenci jednat blahosklonně tím, že co nejvíce zjednoduší vysvětlení jakéhokoli tématu, aby se považovali za inteligentnější nebo s větší schopností porozumět než ostatní. Je to pocit nadřazenosti nad ostatními.

Například: „Nebuďte k nám blahosklonní, už víme, kdo jste a co hledáte.“

Tento příklad odkazuje na skutečnost, že druhá osoba jedná nesprávně, když se snaží postavit na místo ostatních, ale ne z upřímné pozice, ale spíše proto, že snižuje svůj pocit nadřazenosti vůči ostatním.

Na druhé straně může být blahosklonnost také použita k označení lidí, kteří se vzdávají určitých privilegií nebo hierarchie, aby ocenili někoho, kdo je v nižší pozici.

Osoba, která jedná se blahosklonností, se nazývá blahosklonná, je to kvalifikační přídavné jméno, které vyjadřuje vnímavost a přístup, který musí poslouchat a přijímat návrhy ostatních. Také blahosklonný člověk však může signalizovat lítost nad druhým.

Například: „Blahosklonně jsem odpověděl tomu muži, který ve své práci postrádá zkušenosti.“ Toto je příklad toho, jak lze termín blahosklonný použít negativně, hanlivě a nadřazeně.

"Kapitán vítězného týmu byl ke svým soupeřům blahosklonný a blahopřál jim a poděkoval jim za úroveň hry, kterou hráli." V tomto případě je blahosklonnost zdůrazňována starostlivým a laskavým pohledem.

"Učitel se chová blahosklonně k těm studentům, kteří někdy přijdou o několik minut později na hodinu." Ví, že žijí ve velkých vzdálenostech od města “. V tomto případě blahosklonnost naznačuje laskavost a porozumění.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Věda Výroky A Přísloví