Význam tepelné vodivosti

Co je tepelná vodivost:

Tepelná vodivost je fyzikální vlastnost materiálů nebo těles, která určuje schopnost transportovat teplo vedením přímo a bez výměny materiálu.

Každá hmota má specifickou tepelnou vodivost, která charakterizuje přenos tepla, které vždy proudí spontánně a z vyšší na nižší teplotu. Proto je teplo přenášeno z jednoho těla do jiného těla, které má nižší teplotu.

Těla se skládají z atomů a molekul, a proto když je jedno tělo horké, jeho atomy a molekuly se rychle pohybují a přenášejí svoji energii do druhého méně horkého těla. Jedná se o kontinuální přenos energie, dokud objekt nedosáhne tepelné rovnováhy.

V důsledku toho přenos tepla z jedné hmoty nebo těla do druhého také zahrnuje výměnu energie, v tomto případě se vyrábí kinetická energie (energie, kterou tělo vlastní svým pohybem).

Existují však tělesa nebo materiály, jejichž tepelná vodivost je nízká a generuje se inverzní vlastnost vodivosti, což je tepelný odpor. To znamená, že čím nižší je tepelná vodivost, tím větší je tepelná izolace, například kovy mají vyšší elektrickou vodivost než plyny.

Viz také význam vodivosti.

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost je schopnost těles nebo materiálů přenášet elektrickou energii z jednoho tělesa do druhého. Tepelná vodivost naopak nese teplo.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Výroky A Přísloví Technologie-E-Inovace