Význam konotace

Co je to konotace:

Konotace označuje související, expresivní nebo další význam, který slovo nebo fráze má v závislosti na kontextu.

To znamená, že když je naznačena konotace slova nebo fráze, znamená to naznačit její sekundární význam v určitém kontextu, který obecně naznačuje širší smysl pro text.

Konotace je také akce a účinek konotování, které se týká komplementárního nebo subjektivního významu slova nebo výrazu.

Využívání konotace slov je v oblasti literatury velmi běžné, zejména proto, že se vyjadřují myšlenky nebo situace a dokonce i předměty jsou prezentovány mlčky, aby je čtenář nebo interpret textu porozuměl a snadno kontextualizoval.

Například: „Ta žena je anděl“. V tomto případě je žena koncipována jako dobrá a charitativní osoba, ve kterou lze mít jistou míru důvěry.

Význam výrazu „je anděl“ nelze brát doslovně, je to jednoduše způsob vyjádření a odhalení charakteristiky tohoto subjektu.

Je také velmi běžné používat konotaci slov nebo frází jako každodenní zdroj prostřednictvím komunikace lidí a médií, prostřednictvím kterých je tento zdroj široce využíván k odesílání hromadných zpráv, obecně prostřednictvím reklamních kampaní.

V reklamních textech mají tendenci používat konotativní jazyk s cílem přesvědčit veřejnost a přimět lidi, aby chtěli produkt nebo službu, kterou inzerují.

K tomu reklamní kampaně podporují svůj textový obsah nebo dialogy obrázky, zvuky a dokonce i modely, které svádějí mysl veřejnosti.

Konotace a denotace

Konotace a denotace jsou dva významy, kterým předchází, a proto jsou antonyma.

Pokud konotace odkazuje na dvojí význam nebo sekundární význam, který mají slova nebo fráze podle kontextu, pak je denotace hlavním nebo objektivním významem slova, které uznávají všichni lidé.

Například: „Cena zlata zůstává na světovém trhu stabilní.“ V tomto případě je zlato drahocenný kov, jehož význam nebo denotát označuje přesně totéž jako jeho hlavní a objektivní význam, proto není nutné zkoumat vedlejší význam.

Lze však konstatovat, že vysoké procento slov má obecně denotační význam, který je doplněn nebo obohacen jejich konotačním významem.

V tomto případě je představena široká a bohatá slovní zásoba významu a použití, která je poté analyzována a studována v oblasti lingvistiky.

Dále je stejné slovo z předchozího příkladu „zlato“ považováno za příklad, jak se jeho význam může lišit v důsledku konotativního používání slova.

Například: „Vaše přátelství má cenu zlata“. V tomto případě se význam slova zlato již nepoužívá denotativně a podle kontextu a konotace se rozumí, že se jedná o přátelství, které je vysoce ceněno a které má mnohem větší hodnotu než cokoli jiného.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy - Populární Výroky A Přísloví