Význam vizuální kontaminace

Co je to vizuální znečištění:

Vizuální kontaminace je vše, co brání vizualizaci prostoru kolem nás, stejně jako estetickému zhodnocení krajiny v důsledku nadbytku vizuálních informací, ať už grafických, architektonických, technických, technologických atd.

Vizuální znečištění je způsobeno lidskými zásahy do životního prostředí. To, co znečišťuje, jsou nepřirozené prvky, které do životního prostředí ukládají lidské bytosti neuspořádaným, nesouvislým, nadměrným a vizuálně agresivním způsobem, čímž překračují lidskou schopnost zpracovávat a asimilovat vizuální informace.

Mezi tyto prvky můžeme zmínit: billboardy, propagandistické plakáty, antény, elektrické a elektroinstalační věže, nadměrné značení, komíny, sloupy, vandalské graffiti, nahromaděné odpadky atd.

Existuje také vizuální znečištění, když budova nerespektuje obecné stavební předpisy a narušuje vizi městské nebo venkovské krajiny. Z tohoto důvodu mají obce obvykle přísné předpisy na rozměry, které mohou mít nové budovy, které jsou postaveny kolem pomníku.

Druhy vizuálního znečištění

Vizuální znečištění lze klasifikovat podle typu prvku, který jej produkuje. Uvidíme:

 • Světelné znečištění: je to, které vzniká zneužíváním zdrojů a světelných podnětů, jako jsou neonové nápisy, reflektory, přebytečné veřejné osvětlení atd. Světelné znečištění ve skutečnosti brání pohledu na hvězdnou oblohu. V některých částech světa to nelze vidět téměř úplně.
 • Znečištění reklamou: znečištění způsobené nadbytkem billboardů a reklamních a propagandistických plakátů.
 • Architektonické znečištění: je to způsobené stavbami, které zhoršují výhled na krajinu, ať už přírodní nebo městskou.
 • Průmyslové znečištění: je to zařízení, které pochází ze všech druhů zařízení pro průmyslové použití, jako jsou komíny, sloupy, elektrické vedení atd.
 • Znečištění odpadem: je to ten, který je produkován nerozlišujícím hromaděním odpadků nebo pevného odpadu, který kromě toho, že představuje sanitární problém, ovlivňuje vizuál krajiny nebo životního prostředí.

Účinky a důsledky vizuálního znečištění

Vizuální kontaminace způsobená přebytečným elektrickým vedením.

Z toho vyplývá, že vizuální znečištění ovlivňuje dva smysly: první a nejzjevnější z nich je estetické zhodnocení krajiny, ať už městské nebo venkovské. Druhým, mnohem složitějším, je poškození zdraví. Uveďme si seznam nejzjevnějších účinků a důsledků.

 • Negativní vliv na estetiku místa.
 • Stres v důsledku přebytečných informací.
 • Zvýšení počtu dopravních nehod.
 • Porušení rovnováhy v ekosystému.
 • Akumulace podvědomých informací.
 • Snížená produktivita.
 • Změny nálady
 • Bolesti hlavy
Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Výrazy - Populární Technologie-E-Inovace