Význam tělesnosti

Co je to tělesnost:

Tělesnost se týká charakteristik toho, co má tělo nebo má konzistenci. Je v přímé souvislosti s existencí těla, s přihlédnutím k fyzickým, motorickým, intelektuálním, sociálním a emocionálním aspektům.

Jedná se o široký pojem, který zahrnuje různé oblasti studia, a proto jej lze analyzovat mimo jiné z tělesné výchovy, filozofie, psychologie, chemie.

Tělesnost přesahuje fyzickou existenci těla, zahrnuje také smysly, aby bylo možné odhalit to, co je skrze ně vnímáno. Lidé tak mohou odhalit smyslové informace, které jinak jen těžko rozpoznají.

Všichni lidé se rodí s tělem, které se časem proměňuje, přizpůsobuje se, jak si buduje povědomí o sobě, a dokáže se vystavit schopnosti cítit, dělat, myslet a vztahovat se ke všemu, co je obklopuje.

Důležitost tělesnosti spočívá v možnosti zapojení emocionálních, sociálních, kulturních a fyzických zkušeností, které jsou v každé bytosti jedinečné a které tvoří individualitu lidí.

To znamená, že prostřednictvím tělesnosti se jednotlivci definují a odlišují fyzicky i duchovně.

Tagy:  Věda Výrazy - Populární Náboženství A Spiritualita