Význam populačního růstu

Co je růst populace:

Populační růst se týká nárůstu počtu obyvatel v daném prostoru a čase, který lze měřit pomocí aritmetického vzorce. Termín populační růst lze také použít jako synonymum.

Pokud hovoříme o populačním růstu, může se vztahovat na jakýkoli živočišný druh, často se však používá k označení lidí, zejména při výzkumu růstu populace.

Data získaná z těchto analýz mají velký význam, a to jak pro vlády země, tak pro různé mezinárodní organizace.

Je třeba poznamenat, že v průběhu 20. století populace lidí rostla a stále roste ve velkém procentu, což vyvolávalo obavy, zejména kvůli jejím důsledkům mimo jiné na využívání přírodních zdrojů a péči o ně.

Městské oblasti jsou ty s nejvyšším populačním růstem a také rozvojové země. Naopak populační růst je ve vyspělých zemích nižší.

Například populační růst v Mexiku se v celé své historii zvyšuje, je to země s nejvíce španělsky mluvícími obyvateli v Latinské Americe. Mexiko má přibližně 130 milionů obyvatel a odhaduje se, že díky neustálému politickému, ekonomickému a sociálnímu rozvoji bude nadále růst díky různým faktorům.

Viz také:

  • Populace.
  • Porodnost.

Typy růstu populace

Existují dva typy růstu populace, které se nazývají exponenciální růst a logistický růst.

Exponenciální růst - představuje data s křivkou ve tvaru písmene J, která odráží, jak populace rostou velmi rychle a poté se náhle zastaví kvůli různým faktorům.

Logistický růst: prezentuje údaje o populačním růstu pomocí křivky ve tvaru S (sigmoid). Odhaluje data populace, jejíž růst má pomalé stádium, pak zrychluje a roste a nakonec postupně klesá a hledá rovnováhu.

Tempo růstu populace

Rychlost růstu populace je index, který se používá jak v demografickém, tak v ekologickém výzkumu, aby ukázal, jak se populace určitého druhu v určitém místě a čase zvýšila nebo snížila.

Získané výsledky jsou obecně uvedeny v procentech a používají se jak pro srovnání s předchozími analýzami, tak pro budoucí aproximace.

Na druhé straně je měření míry růstu populace přímo ovlivněno oběma čtyřmi důležitými indexy: porodností, úmrtností, emigrací a imigrací, které se mění v čase a v důsledku různých okolností.

Vzorec pro získání údajů o rychlosti růstu populace se získá následovně:

Tempo růstu populace = (populace na konci období) - (populace na začátku období) / populace na začátku období.

Rovnice, která se obvykle používá k vyjádření změn v populačním růstu během období a v procentech, je však následující:

Procentní růst = rychlost / růst x 100%

Pokud je získaný výsledek kladnou hodnotou, znamená to, že se zvýšil počet obyvatel země nebo regionu.

V opačném případě, pokud vrátí záporné číslo, je to proto, že se snížil populační růst. Ale v případě získání nuly jako výsledku to znamená, že populace je vyrovnaná.

Tagy:  Výrazy - Populární Všeobecné Věda