Význam kryptografie

Co je kryptografie:

Kryptografie je obecně umění a technika vytváření zpráv kódovaných postupy nebo tajnými klíči, takže je nelze dešifrovat, kromě osoby, které je adresována nebo která drží klíč.

Slovo jako takové je vytvořeno z řeckého výrazu κρυπτός (kryptós), což znamená „skrytý“, a -graphy, přípona, která znamená „psaní“.

Cílem kryptografie je tedy chránit odeslané informace, aby zprávu mohl správně přečíst pouze příjemce nebo lidé, kteří mají klíč. K tomu jsou navrženy šifrovací systémy, které jsou známy pouze oprávněným osobám.

Kryptografie se zrodila ve starověku, jako důsledek válek, kvůli potřebě, že protichůdné frakce měly, že jejich zprávy nebylo možné číst ani dešifrovat jejich nepřáteli. Proto pro něj vytvořili kódy nebo klíče.

Disciplína, která je zodpovědná za studium a výzkum šifrovacích technik, se nazývá kryptologie. Kryptografové se zabývají výzkumem a vývojem šifrovacích technik založených na využití matematiky. Zatímco kryptoanalýza je věnována studiu kryptografických systémů za účelem jejich porušení.

V moderní době se kryptografie při aplikaci na výpočetní techniku ​​značně vyvinula, aby byla zajištěna bezpečnost komunikace a informací sdílených hlavně prostřednictvím internetu.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy-In-Angličtina Výrazy - Populární