Význam synoptické tabulky

Co je to přehledná tabulka:

Synoptická tabulka je grafické znázornění myšlenek pro lepší pochopení témat a zapamatování pojmů.

Synoptická tabulka vizuálně vyjadřuje v logické a hierarchické struktuře informace s jejich podkategoriemi a vztahy mezi nimi.

Jedná se o studijní techniku ​​nebo učební nástroj, který pomáhá lépe vizualizovat a uspořádat předmět.

Jak vytvořit synoptický graf

První věc, kterou musíte při vytváření přehledné tabulky udělat, je obecné porozumění hlavnímu tématu. To vám umožní získat informace, které potřebujete k identifikaci různých hlavních myšlenek, které lze rozdělit.

Když máte informace a podtrhli nebo poznamenali hlavní myšlenky, otevře se klíč k umístění identifikovaných hlavních myšlenek. Pro každou hlavní myšlenku se otevře další klíč, kam budou umístěny podtémata související s každou myšlenkou.

Poté bude pro každý podtéma nebo doplňkový nápad otevřen další klíč, který bude obsahovat podrobnosti nebo podpůrné informace, díky nimž bude hlavní koncept jasnější.

Synoptický stůl a další studijní nástroje

Existují i ​​jiné typy studijních nástrojů, jejichž cílem je také zlepšit porozumění obsahu a které se liší způsobem, jakým jsou myšlenky seskupeny, a důrazem kladeným na určité koncepty, informace nebo procesy.

V tomto smyslu je lze uvést například:

  • myšlenková mapa: je charakterizována svou volnou asociací radiálně kolem hlavního tématu.
  • koncepční mapa: řídí se hierarchií podle úrovní zahrnutí konceptů, od těch, které pokrývají více, až po konkrétnější koncepty.
  • infografika: vizuálně přitažlivá, kombinujte grafiku, obrázky a ilustrace spolu s vysvětlujícími texty.
  • Diagram: představuje různé formy zdůrazňující tok procesů spolu s hierarchiemi a funkcemi. Nejoblíbenějším typem diagramu je vývojový diagram.

Viz také Schéma.

Tagy:  Výrazy - Populární Všeobecné Výroky A Přísloví