Význam hustoty obyvatelstva

Co je hustota obyvatel:

Hustota zalidnění se týká průměrného počtu obyvatel na kilometr čtvereční v oblasti nebo oblasti.

V tomto smyslu hustota zalidnění poskytuje obecné znalosti o podmínkách obyvatel země, státu nebo území, protože čím hustěji osídlené místo je, tím je kvalita života obvykle nižší, pokud neexistuje urbanistické a přiměřené sociální.

Hustota zalidnění se také označuje jako relativní populace a od absolutní populace se liší tím, že reprezentuje celkový počet obyvatel na místě.

Hustota zalidnění je důležitá, protože přesněji definuje životní podmínky v určitých městech.

Viz také Hustota.

Například podle Národního statistického a geografického institutu (INEGI) mělo v roce 2017 Mexiko absolutní populaci 123,5 milionu obyvatel, což je druhé nejlidnatější místo v Latinské Americe a jedenácté na celém světě.

I přesto hustota osídlení Mexika se 62 obyvateli / km2 zdaleka není na prvním místě, které zaujímá Macao s 21 346 obyvateli / km2. Na druhou stranu, pokud porovnáme hustotu osídlení města Mexico City, které má 8 811 266 obyvatel na 1 485 km2, což má za následek 5 934 obyvatel / km2, získáme číslo, které nám poskytne přesnější představu o tomto velkoměstě.

V geografii je hustota osídlení základní proměnnou lidské geografie, která studuje vztah mezi společností a jejím fyzickým prostorem.

Tagy:  Výrazy - Populární Věda Všeobecné