Význam ekonomické deprese

Co je to ekonomická deprese:

Ekonomická deprese je trvalý pokles ekonomiky země nebo regionu po delší časové období, které může trvat tři roky nebo déle.

Ekonomické deprese jsou charakterizovány klesající produkcí, klesající spotřebou a investicemi, výrazným poklesem hrubého domácího produktu (HDP), klesajícími mzdami, devalvací měny a rostoucí nezaměstnaností. To vše doprovázeno zavíráním a bankrotem společností a bank.

Období považovaná za deprese předpokládají podstatné snížení kupní síly obyvatel, což má negativní dopad na spotřebu, protože pokles poptávky obecně přináší také snížení mezd a investic lidí.

Během ekonomické deprese prochází ekonomika postižené země nebo regionu vážnými finančními obtížemi, které postihují jak banky a společnosti, tak jednotlivce a rodiny, což se promítá do velké sociální deprivace.

Viz také Hospodářská krize.

Ekonomická deprese a recese

Jak deprese, tak recese znamenají pokles ekonomiky, což se odráží v hrubém domácím produktu, který vykazuje negativní růst. Recese je však normální a dočasné zpomalení hospodářského cyklu, které trvá nejméně dvě čtvrtiny, zatímco deprese je recese, která trvá delší dobu.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví