Význam ekonomického práva

Co je to ekonomické právo:

Ekonomické právo je právním odvětvím, jehož zavedené právní normy mají organizovat, disciplinovat a kontrolovat správní pravomoci veřejné správy a podporovat podnikání v soukromé správě.

Ekonomické právo lze také chápat jako soubor administrativních pravidel, na nichž jsou stanoveny hospodářské politiky, jako opatření k regulaci činností státu v hospodářském systému.

Původ ekonomického práva vznikal s tím, jak společnosti rostly a rozvíjely směnu zboží nebo služeb, pro které vznikaly různé způsoby transakcí. Z tohoto důvodu je funkcí ekonomického práva zajistit fungování ekonomiky země.

Ekonomické právo se obecně snaží státu přidělit efektivní regulační pravomoc, podporovat tržní mechanismy, sankcionovat akty, které jsou mimo zavedenou regulaci, a dohodnout se na zájmech, které podporují národní a mezinárodní ekonomickou aktivitu a soukromý sektor.

Mezitím je zákon souborem norem, které mají pro stát velký význam, protože odrážejí část historie a rámují chování a vývoj ekonomické aktivity země nebo regionu.

Tagy:  Výrazy - Populární Výrazy-In-Angličtina Věda