Význam popisu

Co je popis:

Popis je akce a účinek popisu, tj. Podrobného vysvětlení nebo reprezentace prostřednictvím jazyka charakteristických vlastností předmětu, osoby, místa, situace nebo události.

Popis má v posluchači nebo čtenáři vytvořit mentální obraz o záležitosti, na kterou se odkazuje v jejich nepřítomnosti. Gramaticky je slovo popis ženské podstatné jméno.

Popisy se mohou lišit typem podle funkce, kterou mají v kontextu komunikace: mimo jiné vědecké, literární, reklamní, analytické. Existují různé typy popisů, mezi nimiž zmíníme jen ty nejběžnější.

Popisné typy

Objektivní popis

Je to popis, ve kterém se odesílatel zprávy pokouší podat obraz toho, co popisuje, přesným způsobem, aniž by hodnotil soudy a nedovolil zasáhnout pocitům.

V zásadě se předpokládá, že objektivní popis nevynechá žádný detail a pokusí se vytvořit věrný portrét toho, co je zastoupeno, aniž by upřednostňoval prvky.

Běžně se používá v různých vědních oborech k vysvětlení nejrůznějších jevů a konceptů.

Subjektivní popis

Říká se tomu subjektivní popis těch verbálních reprezentací lidí, věcí nebo situací, ve kterých odesílatel zprávy hierarchizuje důležitost vlastností, s cílem vyjádřit, jak se před nimi cítí, nebo dosáhnout emočního účinku na příjemce zprávy ..

V subjektivním popisu emitent záměrně předpokládá hledisko, které mu umožňuje vynechat nebo zhoršit ty rysy, které upřednostňují účinek hledáním jeho publika. V tomto případě může subjektivní popis zahrnovat hodnotové soudy. Tento typ popisu je velmi běžný v literárních žánrech, jako je poezie.

Popis v literatuře

Literární popis je široce využívaným zdrojem v literatuře, zejména v narativních žánrech, jako je román a povídka.

Termín také odkazuje na podrobné vysvětlení prvků, které charakterizují postavu, místo, předmět nebo událost, ale toto vysvětlení má estetický účel.

Z tohoto důvodu je pro literární popis velmi typické zahrnutí zdrojů, jako jsou metafory, symboly a různé rétorické figury, které nám umožňují představit si nebo vizualizovat určitý prvek, abychom jej mohli živě zachytit. Příklad:

Viz také Literární obrázky.

Jakýkoli literární popis navíc podporuje vnímání věrohodnosti v kontextu čtení. To znamená, že umožňuje těm věcem diskutovaným vypravěčem v očích čtenáře působit „věrohodně“. Literární popis může být pro čtenáře srozumitelnější, jasnější, věrohodnější nebo srozumitelnější než objektivní popis.

Ale také literární popisy samy o sobě usilují o dosažení účinků estetického potěšení ve čtenáři. Příklad:

Geometrický popis

Geometrický popis se nazývá techniky, které umožňují reprezentovat trojrozměrný prostor na dvourozměrném povrchu. To umožňuje příjemci zprávy vytvořit mentální obraz trojrozměrných objektů ve vesmíru.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Všeobecné Výrazy - Populární