Význam občanské neposlušnosti

Co je občanská neposlušnost:

Občanská neposlušnost je definována jako jakýkoli čin, který je ve státě považován za nezákonný a který je prováděn se záměrem vyvolat změnu jakéhokoli zákona, programu nebo vládního rozhodnutí.

Občanská neposlušnost se vyznačuje tím, že je veřejná, nenásilná, vědomá a politická.

Definice občanské neposlušnosti byly inspirovány první definicí, kterou americký esej filozof Hugo Adam Bedau (1926-2012) ve své eseji O občanské neposlušnosti přeloženo do španělštiny jako „O občanské neposlušnosti“ vydané v roce 1963 v Deník filozofie (Filozofický deník).

Hugo Adam Bedau definuje občanskou neposlušnost striktně jako nezákonný, nenásilný a vědomý veřejný čin, který má zmařit alespoň jeden zákon, program nebo vládní rozhodnutí.

Jiní autoři zavádějí občanskou neposlušnost ve smyslu spravedlnosti pro většinu, protože tyto akty se snaží vyvolat změnu politických, právních nebo hospodářských politik uložených vládou prostřednictvím protestů, které odrážejí společnou hodnotu mezi občany, jako je tomu v případě občanských společností.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Všeobecné Výrazy-In-Angličtina