Význam postižení

Co je postižení:

Invalidita je obtížnost provádění určitých činností kvůli fyzickým nebo mentálním omezením.

Invalidita může nastat během těhotenství, při porodu, jako v případě „onemocnění Downovým syndromem“ nebo po porodu při nehodě, která způsobila vážné poranění těla jedince, buď při péči o dítě., Splnění činnosti v práci , domov, autonehoda, mimo jiné.

V roce 2006 OSN souhlasila s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, ve které článek 1 definuje pojem zdravotní postižení následovně:

S odkazem na výše uvedené lze dovodit, že Úmluva o právech osob se zdravotním postižením byla sjednána za účelem ochrany práv a především práva na rovnost, dosažení začlenění osob se zdravotním postižením do komunity, že proto kladou důraz na termín přístupnosti, aby se lidé mohli účastnit všech aspektů života, a přijímají opatření, která zajistí přístup zdravotně postiženým lidem všude na rovnoprávném základě s ostatními lidmi.

Některá opatření přístupnosti jsou proto rampy, schody, výtahy, invalidní vozíky, hole a pro osoby se zrakovým postižením vodítka na podlaze. V současné době je pro firmu povinné obsahovat všechna opatření přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Tagy:  Všeobecné Výrazy - Populární Výrazy-In-Angličtina