Význam pochybnosti

Co je Duda:

Pochybnost je váhání nebo nerozhodnost, které člověk má mezi dvěma nebo více soudy nebo rozhodnutími; nebo nejistota, která se objevuje před určitými fakty a novinkami. Slovo jako takové pochází ze slovesa pochybnost, které zase pochází z latiny dubitāre, což znamená „kolísání mezi dvěma věcmi“.

Pochybnost v tomto smyslu předpokládá nedostatek jistoty v myšlení nebo jednání. Pochybnosti tedy mohou ovlivnit rozhodnutí, důvěru a úsudek člověka. Pochybnosti mohou dokonce vyvolat kolísání mysli kolem víry a náboženského přesvědčení.

Pochybnost může být také použita jako nástroj pro přístup nebo zvýšení znalostí, ať už vědeckých nebo filozofických. Pochybnost jako taková je nástrojem zkoumání a tázání, které začíná přijetím počátečního stavu nevědomosti pro metodický přístup toho, o čem se sami ptáme. V tomto smyslu jsou pochybnosti zásadní pro určení platnosti znalostí.

Tagy:  Všeobecné Náboženství A Spiritualita Výrazy-In-Angličtina