Význam Ten, kdo zabíjí železo, umírá

Co je ten, kdo zabíjí železo, umírá železo:

„Kdo zabíjí železem, umírá železem“ je přísloví, které znamená, že každému se dostává takového zacházení, jaké si zaslouží podle svého výkonu.

Používá se zejména tehdy, když se jedna osoba dopustila újmy na druhé, a poté jej život uvede do stejné situace. Toto rčení tedy ukazuje, jak populární moudrost chápe princip vzájemnosti neboli příčinu a následek.

Zahrnuje určitým způsobem určitý smysl pro spravedlnost nebo pomstu, takže může být také použit jako varování pro někoho, kdo se dopustil újmy, ale ještě není načase nést následky.

Tento princip nachází jistou podobnost s východními filozofiemi, ve kterých se věří, že lidé budují svoji budoucnost na základě akcí, které ve svém životě páchají. Tento zákon vzájemnosti neboli příčina a následek se nazývá karma. Karma tedy znamená, že vše, co se děje, má důsledky.

Další přísloví, které ztělesňuje ekvivalentní význam, je „Psi, kteří zabíjejí vlky, vlci zabíjejí“. Může to být také podobné, i když ne ekvivalentní, „Kdo hledá, kde by neměl, najde, co nechce“.

Varianta z Karibiku na toto rčení zní: „Kdo zabíjí železo, nezemře ve své posteli“.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výroky A Přísloví Technologie-E-Inovace