Význam endokulturace

Co je endokulturace:

Endokulturace je proces přenosu zvyků, myšlenek a chování z jedné generace na druhou.

Nazývá se také enkulturace a udává způsob, jakým předchozí generace učí další, vědomě nebo nevědomě, část kultury, kterou přijala po celý svůj život prostřednictvím odměn a trestů.

V antropologii se endokulturace týká procesu, ve kterém dochází k začlenění mateřské kultury, která je součástí primární socializace.

Mezi příklady endokulturace patří příslušnost nebo fanatismus ke konkrétnímu fotbalovému týmu, přijetí určitých náboženských zvyků a způsob reakce na určité události v každodenním životě.

Charakteristika endokulturace

Endokulturace má specifické vlastnosti, které ji jako takovou definují. Jedním z nejdůležitějších je, že je přenášen z jedné starší generace na další pomocí pozice moci a hierarchie k prosazení zamýšlené kultury. Tímto způsobem je pokračování uvedené kultury dosaženo časem.

Příjemce znalostí navíc ví, komu jsou doručeny. Tyto znalosti jsou vnucovány předchozí generací a ve školách sociálně posilovány. Navzdory tomu lze přijatou kulturu upravit.

Endokulturace a transkulturace

Endokulturace je proces přijímání a asimilace kultury předchozí generace. Na druhé straně je transkulturace integrací kultury odlišné od kultury subjektu, který ji přijímá se svou vlastní za účelem vytvoření nové.

Viz také transkulturace.

Endokulturace a akulturace

Endokulturace pokračuje v kulturní formě, kterou učily předchozí generace. Místo toho je akulturace asimilací kultury, která je odlišná od té vlastní. V druhém případě můžeme jako příklad vzít fenomén kolonizace.

Tagy:  Výrazy - Populární Věda Náboženství A Spiritualita